Gereksinim Bursları

Gereksinim Bursları

Gereksinim Bursları, gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilen ayni ve nakdi burslardır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gereksinimlerine göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt burslarından yararlanabilir ve bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi Burslar; BÜVAK, BUVAKIF ve diğer vakıf, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler her akademik yılın başında Burs Ofisi’nin duyurduğu tarihlerde, online Gereksinim Bursu Başvuru Formu’nu doldurarak ve istenilen belgeleri teslim ederek başvuruda bulunurlar. Bölümünde en az bir yarıyılı tamamlamış öğrencilerde, genel not ortalamasının minimum 2.00 olması ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen normal öğrenim süresinin aşılmamış olması koşulu aranır.

Başvuru süreci her akademik yılın başında başlar. Başvurular, Burs Ofisi web sitesinde ilan edilen tarihlerde online olarak yapılır.

Detaylı bilgi için www.bursofisi.bogazici..edu.tr