Gereksinim Bursları

Gereksinim Bursları

Gereksinim Bursları, ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilen ayni ve nakdi burslardır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ihtiyaçlarına göre nakdi, yurt, yemek ve kitap burslarından yararlanabilir ve bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler.

Nakdi burslar; BÜVAK, BUVAKIF ve diğer vakıf, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler her akademik yılın başında Burs Ofisi Koordinatörlüğün duyurduğu tarihlerde,  online Gereksinim Bursu Başvuru Formu’nu doldurarak ve istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvuruda bulunurlar.

Bölümünde en az bir yarıyılı tamamlamış öğrencilerde, genel not ortalamasının minimum 2.00 olması ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen normal öğrenim süresinin aşılmamış olması koşulu aranır.

Detaylı bilgi için www.bursofisi.bogazici.edu.tr