SSS

Boğaziçi Üniversitesinin eğitim dili nedir?
Eğitim dili bütün bölümlerde  %100 İngilizcedir. İstisna olarak Hukuk lisans programında eğitim dili en az %30 İngilizcedir.
 
Eğitim ücretli midir?
Eğitim ücretsizdir ve normal öğrenim süresince devam eder.  
 
Burs imkânları nelerdir?

Boğaziçi Üniversitesi’nde Başarı ve Gereksinim kriterlerine göre farklı burslar verilmektedir.

Başarı Burslarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınır. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları için öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşuldur. 

Gereksinim Bursları, öğrencilerin ekonomik ihtiyaçlarına göre nakit, kitap, yemek ve yurt burslarından oluşmaktadır. Öğrenciler ekonomik ihtiyaçlarına göre, bu burslardan ayni ve nakdi olarak bir veya birkaçını aynı anda alabilmektedirler.

Detaylı bilgi için http://www.bursofisi.boun.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Bir öğrenci aynı anda iki farklı nakdi burs alabilir mi?

Boğaziçi Üniversitesi’nden başarı bursu alan öğrenciler aynı anda KYK İlk 100 Bursunu almaya devam edebilir. Bunun dışında bir öğrenci aynı anda üniversite içi ve dışı kaynaklı birden fazla nakdi burs alamaz.

Yurt imkânları nelerdir?

Kendi kampüslerinde yurt imkanı sunan Boğaziçi Üniversitesi’nde 7 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.  Yurtlar oda ve daire tipi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı bilgi için http://www.yurtlar.boun.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

İstanbul içinde ikamet eden öğrenciler için yurt imkânı sağlanıyor mu?
Yurt başvurularında “İstanbul dışında ikamet eden” öğrencilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir. İstanbul içinde ikamet eden öğrencilerin yurt başvuruları ise yurtlardaki doluluk durumuna göre değerlendirilir.
Hazırlık birimi hangi kampüste yer almaktadır?

YADYOK Hazırlık Birimi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde yer almaktadır.

Hazırlık yılı bir dönemde tamamlanarak bölüme başlanabilir mi?

Boğaziçi Üniversitesine kabul edilen tüm öğrencilerin İngilizce seviyeleri Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı-BÜYES (Boğaziçi University English Proficiency Test-BUEPT) ile belirlenir. Sınavlar; Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos dönemlerinde olmak üzere yılda dört defa düzenlenir.

Eylül sınavını geçen öğrenciler, bölüm derslerine, başarısız olanlar ise Hazırlık Birimi bünyesindeki yoğun İngilizce derslerine başlarlar. Öğrencilerin hangi düzeyde dil eğitimi görecekleri ise Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, ‘Başlangıç, Orta-Öncesi, Orta ve İleri’ olmak üzere 4 farklı seviyede İngilizce Hazırlık Sınıflarına yerleştirilirler.

Sınava giriş koşulu olarak belirlenmiş not ortalamasına sahip olan Orta-Öncesi, Orta ve İleri düzey öğrencileri Ocak ayında yapılan BÜYES/BUEPT Sınavı'na girerek yeterli puanı alırlarsa hazırlık eğitimlerini bir dönemde tamamlayarak bölüme başlayabilirler. Başlangıç seviyesinde hazırlık eğitimi alan öğrenciler Ocak Sınavına giremezler. 

Düzey

Ocak Sınavına Girebilmek için Gereken Minimum Not Ortalaması

Orta-öncesi

85

Orta

80

İleri

60

Detaylı bilgi için www.yadyok.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
BUEPT haricinde geçerli olan hazırlık atlama sınavları nelerdir?

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu TOEFL ve IELTS (Academic) sınavlarını BÜYES/BUEPT’e eşdeğer sınavlar olarak onaylamıştır. TOEFL ve IELTS sınav sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Sadece son iki yıl içinde alınmış sınavlar onaylanmaktadır. Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir.  TOEFL sınavının genel toplamında yeterli notu alan ancak yazma bölümünde şart koşulan en az puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT Sınavı ile aynı gün yapılan TWE sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda TOEFL skoru ile birlikte İngilizce yeterlilik onayı alabilirler. 

TOEFL ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri:                             

TOEFL IBT 79, TWE 22

TOEFL IBT 79, B.U. TWE Geçer

IELTS (Academic) 6.5, Writing 6.5

IELTS (Academic) 6.5, B.U. TWE Geçer

Boğaziçi Üniversitesinde yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler var mıdır?
Üniversitemizde yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm bulunmamaktadır.
 
Yatay Geçiş olanakları nelerdir?
Üniversitemizde yatay geçiş olanakları bulunmaktadır. Destek ve hazırlık sınıfları ile yaz eğitimi hariç, en az bir eğitim-öğretim yılını veya ilk iki yarıyılını başarı ile bitirmiş öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.
 
Detaylı bilgi için http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/YatayGecis adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alan bölüm var mıdır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için  ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılan bir sınavdır. DGS’de üniversiteler her yıl kendi belirlediği kontenjan sayısı kadar öğrenci almaktadır ve bazı üniversiteler bazı bölümlerine hiç DGS kontenjanı açmamaktadır. Açılan kontenjan sayıları da bölümden bölüme değişiklik göstermektedir. DGS ilgili tüm detaylara www.osym.gov.tr adresinde yayınlanan DGS Kılavuzundan ulaşılabilir.   

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Bilgisayar kullanımı ve internet erişimi nasıl sağlanmaktadır?

Üniversitemize ait tüm alanlarda öğrencilerin faydalanabilmesi için ücretsiz Wi-Fi erişimi vardır. Bunun haricinde öğrenciler kampüslerde bulunan Bilgi İşlem Merkezi Laboratuvarlarında ve bölümlere ait bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayar ve internet ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Yaz dönemi var mıdır? Yaz döneminde ders seçimi nasıl yapılır?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yaz döneminde de ders alabilirler. Yaz döneminde öğrenciler tekrar etmek istedikleri derslerini, bir üst dönemdeki derslerinin bazılarını veya seçmeli derslerini alabilirler ve böylece dönem içindeki ders yüklerini de kendileri planlayabilirler.

Yaz dönemi süresince açılacak olan dersler online kayıt sistemi üzerinden görülebilir. Yaz Döneminde ders alan öğrenciler en fazla 10 kredi veya 3 ders alabilirler ve yaz dönemi eğitim ücretleri alınan kredi sayısı ve bölüme göre değişiklik gösterir.

Detaylı bilgi için http://www.summer.boun.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Boğaziçi Üniversitesinde kaç tane kulüp vardır? Kulüp üyelikleri ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

Üniversitemizde aktif çalışan 43 tane öğrenci kulübü bulunmaktadır. Kulüp üyeliğinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için http://www.ogrencifaaliyetleri.boun.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Öğrenci Danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Üniversitemizde öğrencilerin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki  gelişimlerini desteklemek; öğrencilere, çok yönlü gelişmeleri için gerekli ortamın sağlanmasında,  edinilen bilgi ve becerilerin uygulama düzeyine çıkmasında yardımcı olmak amacıyla Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları dönemlerde BÜREM'e başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için http://www.burem.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal koşulları nelerdir?

Çift Anadal Programı’na başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 / 4.00 olması gerekmektedir. Çift anadal programına başladıktan sonra öğrencinin 3.00 ortalamayı koruması gerekir, bu ortalamanın altına iki dönem üst üste düşen öğrencinin çift anadal programı iptal edilir. Her bölüm çift anadal programlarını kendisi belirler. Bölümlerin çift anadal programları ve özel koşulları ile ilgili olarak bölümlerin kendi sayfaları ziyaret edilmelidir.

Aktif Çift Anadal Programları listesi http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Akademik/Cift_Anadal_Programlari bağlantısında yer almaktadır.

 

Yandal programlarında ise başvuru için 2.75 / 4.00 genel not ortalaması şartı aranır. Her bölüm için yandal yapılabilecek bölümler farklıdır. 

Aktif Yandal Programları listesi ve detaylı bilgiler http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/yandalprogramlari bağlantısında verilmiştir.

Kütüphane hangi saatler arası açıktır?
Kütüphane akademik dönem boyunca resmi tatiller haricinde 7/24 açıktır.
 
Detaylı bilgi için http://www.library.boun.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi uluslararası alanda hangi platformlara üyedir?

KURULUŞUN ADI

ÜYE OLUNAN TARİH

Blacksea Universities Network2022
EERA - Avrupa Enerji Araştırma Birliği Ağı ve  Biyoenerji Alt Program2020
UNİMED-Mediterranean Universities Union2017
NeurotechEU- European University of Brain and Technology2017

CSEM – The European Mediterranean Seismological Centre

2016

IAEE – Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği

2016

ISC – International Seismological Centre

2016

ORFEUS – Observatories and Research Facilities for European Seismology

2016

ISCN - International Sustainable Campus Network

2015

TASSA- Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri 

2014

EFMD - Avrupa İşletme Geliştirme Vakfı 

2014

EUCEN - European University Continuing Education Network

2012

AACSB - International -The Association to Advance Collegiate Schools of Business

2010

ECPR - European Consortium for Political Research

2010

The Utrecht Network

2010

SEFI - European Society for Engineering Education

2006

ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology 

1998

UNWTO - United Nations World Tourism Organization

1991

UNIMED – Union of Mediterranean Universities

1985

IAU - International Association of Universities

1982

EUA - European University Association

1980