Araştırma

     

Araştırma Olanakları

Boğaziçi Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinin yanı sıra, araştırma ve uygulama merkezlerinde de, bilişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, kognitif bilimlerden politikaya geniş bir alanda ve disiplinler arası platformda araştırmalar yapılmaktadır.  Fen ve Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler dallarında hizmet veren araştırma laboratuvarlarında lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans öğrencilerini de kapsayan araştırmalar yapılmaktadır. 

Laboratuvarlarımızdaki deney düzenekleri ve cihazlar; araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlayarak, deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirir.  Ayrıca laboratuvar çalışmaları ders kapsamında öğrenilen teorik bilgileri de pratiğe geçirmektedir.

Öğretim üyelerimizi ve araştırmalarını içeren Bilim İnsanı Portalı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesinin akademik faaliyetlerinde mükemmeliyetin ölçüsü uluslararası düzeydir. Öğretim üyelerimiz arasında AB, TÜBİTAK, TÜBA ve Marie Curie Araştırma Programı ve Bursları gibi ulusal ve uluslararası büyük ödüller kazananlar bulunmaktadır.   

Araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemiş olan Boğaziçi Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılmaktadır. Üniversite bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, TÜSEB, İSTKA, AB ve özel sektör tarafından desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 

BÜ. Teknopark, BÜDOTEK, Teknoloji Transfer Ofisi, Kandilli Bilim Teknoloji Merkezi, kuluçka merkezleri gibi oluşumlar faaliyete geçirilerek sanayi ve akademi işbirliğinin gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, bilim dallarında veya disiplinler arası başarılı çalışmalar yapan 32 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi için: arastirma.bogazici.edu.tr