Teknoparklar

      

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal olarak içinde bulunduğu iki Teknopark mevcuttur:

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı, 1 Ekim 2010 tarihinde faaliyete geçmiştir. Halen Teknopark bünyesinde; Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek amacıyla deprem araştırmalarından komünikasyona, tasarımdan yazılıma, enerjiden tıbbi araştırmalara kadar birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket yer almaktadır. Teknopark’ta gerçekleştirilen projelerde görev alan; farklı disiplinlerden çok sayıda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi, akademik çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Boğaziçi Üniversitesi’nin zengin kütüphanesi, geniş laboratuvar olanakları ve yurtdışı bağlantıları Teknopark’ta gerçekleştirilen projelerin arkasındaki itici güç olmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.teknopark.boun.edu.tr

BÜDOTEK Teknopark

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve bölgenin yönetici şirketi olan BÜDOTEK (Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark AŞ) 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ortaklığı ile kurulmuştur. BÜDOTEK, girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği yeteneklerini geliştirerek yarattıkları katma değeri arttırmak amacıyla, Boğaziçi Üniversitesinin akademik kadrosu ile araştırma alt yapısını ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesinin üretim imkanlarını birleştirmek suretiyle yüksek nitelikli Ar-Ge çalışmaları yapılmasını hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: www.budotek.com.tr