Kütüphane

     

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, 1863 yılından bu yana gelişen koleksiyonlarıyla 748.000 esere, 852.000 elektronik yayına sahip 10.000 m² ’den büyük kapalı alanda 1.000 kişilik oturma kapasiteli açık raf sistemine göre çalışan akademik bir kütüphanedir.

Kütüphanede günde ortalama olarak; 3.300 kişi giriş yapmakta, 205 kitap ödünç verilmekte, 3 kitaba ayırtma (hold) işlemi yapılmakta, elektronik ders materyallerinden 270, veri tabanlarından 4.500 makale ve kitap okunmaktadır.

Koleksiyona her yıl satın alınma ve bağış yoluyla en az 5 bin kitap eklenirken, elektronik kitap sayısı çok daha hızlı artmaktadır. Kütüphanenin abone olduğu tüm elektronik kaynaklara proxy servisi ile 7/24 her yerden ulaşılabilmektedir. Kitap süresi uzatma, kitap ayırtma gibi işlemler kullanıcılar tarafından internet üzerinden yapılabilmektedir.

Kütüphane aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır:

Genel Koleksiyon: İngilizce ve Türkçe ağırlıklı olmak üzere çeşitli dillerden oluşan 554.000 materyali içerir.

Referans Koleksiyonu: Ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, biyografiler gibi 42.000’den fazla danışma kaynağı ile tezler, araştırma raporlarını içerir.

Yakın Doğu Koleksiyonu: Özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve Yakın Doğu Medeniyetleriyle ilgili 131.000 basılı eserden oluşmaktadır.

Süreli Yayınlar Koleksiyonu:  Eski sayılarının toplamı 155.000’i aşan, 105 güncel basılı dergi ile gazete-mikrofilm arşivinin bulunduğu koleksiyonda 55.000 elektronik dergiye, 41 adet e-dergi veritabanına,18 adet e-kitap veritabanı ile referans dahil diğer konularda (istatistik, standart vb. alanlarda) 35 adet olmak üzere toplam 94 veri tabanına kampüs içi ve kampüs dışından 24 saat on-line erişim mümkündür.

Nadir Eserler Koleksiyonu: Boğaziçi Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çok farklı eser türlerinden yaklaşık 29 bin eser içermektedir. Bu koleksiyon açık raf sistemine dahil değildir. Koleksiyonun en önemli özelliklerinden biri geçmiş yüzyıllarda basılmış Batı kaynaklı eserlerin farklı türlerinin ve Osmanlı coğrafyasında farklı matbaalarda basılmış önemli örneklerin bir arada görülebilmesidir. Örneğin; koleksiyon içeriğinde Rönesans fikrinin Avrupa'da yayılmasında etkili olmuş, Venedik'te kurulan çok önemli bir matbaa olan Aldine Press'te basılmış Plato'nun 1513 tarihli ilk baskısı, Avrupalı seyyahların Osmanlı coğrafyası hakkında yazdıkları seyahatnamelerin ilk veya erken edisyonları, İslam yazma eserleri, Müteferrika, Mühendishane, Matbaa-i Amire, Bulak ve diğer Osmanlı matbaalarında basılmış eserler; İmzalı, mühürlü, ekslibrisli kitaplar; Taþbaski, hurufat baskı, ofset vd. baskı teknikleri ile basılmış eserler; Latince, Almanca, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, İbranice, Karamanlıca, Ladino, Ermenice, Urdu dili gibi çok çeşitli dillerde; Kril, Arap, Ermeni, İbrani, Gothic Alman, Latin alfabeleri ile basılmış farklı eser türleri bir arada görülebilmektedir.

Görsel İşitsel Koleksiyonu: Bu bölümde, çoğunluğu klasik müzik, caz, blues  ve rock  eserlerinin bulunduğu 7294  plak ve müzik cd arşivinin  yanı sıra 7000 kadar DVD- Blu-Ray ve videokaset ve VCD’den oluşan film arşivi bulunmaktadır.

Braille Koleksiyonu: Görme engelliler için Braille Alfabesi ile yazılmış olan 2.279 kitaptan oluşmaktadır.

Rezerv Koleksiyonu: Derslerde okutulan kitaplar Rezerv Bölümüne konarak tüm öğrencilerin kısa süreli ödünç alarak faydalanması sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının istediği kitap bölümleri, makale, ders notu gibi kaynaklar da elektronik ortama aktarılarak 7/24 öğrencilerin erişimine açılmaktadır.

Kütüphane Çalışma Saatleri: 7/24 AÇIK (Resmi ve Ara Tatiller Hariç)

Çalışma Salonları: 7/24 (Resmi Tatiller Hariç)

Detaylı bilgi için: http://www.library.boun.edu.tr

Kütüphane binası yenilenmesi ile ilgili sık sorulan sorular: https://www.library.boun.edu.tr/sss.php