Yabancı Diller Yüksekokulu

       

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK)

Türkiye’nin en köklü İngilizce eğitim ve öğretim geleneğine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi, 1863’ten beri İngilizce eğitim konusunda deneyim ve birikimi olan bir üniversitedir.  Bu gelenek Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) bünyesinde başarı ile sürdürülmektedir. YADYOK, ‘Hazırlık, İleri İngilizce ve Modern Diller’ olmak üzere üç ayrı birimden oluşmaktadır.

Hazırlık Birimi

Boğaziçi Üniversitesi’ne kabul edilen Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin İngilizce bilgi ve becerileri YADYOK Hazırlık Birimi tarafından yapılan kısa adı BÜYES/BUEPT olarak bilinen bir ‘İngilizce Yeterlik Sınavı’ ile saptanmaktadır. Güz, Kış, Bahar ve Yaz sınavları olmak üzere yılda dört İngilizce yeterlik sınavı düzenlenmektedir.

Üniversiteye yeni yerleştirilen öğrencilerden BÜYES/BUEPT’te başarılı olanların İngilizce hazırlık birimi ile ilişiği kesilir ve bu öğrenciler öğrenim görecekleri bölümdeki derslerine başlarlar.

Bu sınavda başarılı olamayanlar ise Hazırlık Birimi bünyesindeki İngilizce programlarına katılmak zorundadır. Hazırlık Birimi öğrencilerinin hangi programda dil eğitimi görecekleri, YADYOK tarafından verilen bir Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. Bu sınavın tarihi Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Akademik Takvimde ilan edilir.

Programda amaç, akademik düzeyde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Devam ve not ortalaması şartlarını yerine getiren Program 2, 3 ve 4 öğrencileri, bir veya iki dönemlik yoğun eğitim sonunda BÜYES/BUEPT Sınavı’na girebilirler.

Program 1 öğrencileri de iki dönemlik yoğun eğitim sonunda devam ve not ortalaması şartlarını yerine getirdikleri takdirde BÜYES/BUEPT Sınavı’na girebilirler.

İki dönem sonunda, BÜYES/BUEPT sınavını geçemeyen ama derse devam hakkını yitirmemiş ve gerekli portfolyo notu şartlarını karşılayan Program 1, 2 ve 3 öğrencileri, Yaz Dönemi Eğitimine katılabilirler. Yaz okulu başvuruları ve ücret ödeme aralığı YADYOK web sitesinde ilan edilir.

Hazırlık Birimi öğrencileri ders içi eğitimlerinin yanı sıra, üniversite veya YADYOK bünyesindeki yazı atölyesi ve bilgisayar laboratuvarları gibi olanaklardan yararlanabilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce Sınavları:

  • BÜYES-Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı/BUEPT-Boğaziçi University English Proficiency Test

Minimum Puan: 60 (C)

Bu sınav YADYOK tarafından yılda dört kez düzenlenir. Sınav içeriği, notlandırma sistemi,  TOEFL® IBT ve IELTS Academic denklikleri, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgiler YADYOK web sayfası (https://yadyok.boun.edu.tr/) ‘Duyurular’ başlığı altında yer almaktadır.  Sınav tarihleri, her akademik yılın başında Boğaziçi Üniversitesi Akademik Takvimi’nde ilan edilir ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulur. BÜYES/BUEPT Sınavı ve dengi sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.

  • TOEFL® IBT

Genel Toplam: min. 79,  Yazma: min. 22

  • IELTS Academic

Genel Toplam: min. 6.5, Yazma: min. 6.5

TOEFL® IBT ve IELTS Academic sınavları birçok ülkede yıl boyunca ayda en az birkaç kez düzenlenir ve orijinal sınav sonuçları hem posta hem de internet yoluyla edinilebilir.

TOEFL® IBT ve IELTS Academic Sınavı’nda genel toplamda şart koşulan miminum puanı alan ancak Yazma bölümünde başarılı olamayan bir aday üniversitemizin BÜYES/BUEPT Sınavı ile aynı tarihte verilen TWE sınavına girebilir. Sınavda başarılı olunduğu takdirde, YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne orijinal TOEFL® IBT ve IELTS Academic sınav karnesini göstermek suretiyle ‘resmi onay belgesi’ alınır. TOEFL® IBT ve IELTS Academic sınav sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Bu skorların değişmesi durumunda, söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yeni değerler geçerli kabul edilir.

Modern Diller Birimi

İkinci ve üçüncü dil olarak seçmeli dersler bu birim tarafından verilmektedir. Üniversitenin tüm bölümlerine, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre ‘bağımsız kullanıcı’ (B1)  düzeyinde Almanca, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve Portekizce ‘temel kullanıcı’ (A1 ve A2)  seviyelerinde de Ermenice ve Yunanca dersleri verilmektedir. Ayrıca, seçtikleri dili daha da ilerletmek isteyen öğrenciler için Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Japonca dillerinde çeviri, edebiyat, kültür ve mesleki yönelimli dersler de mevcuttur. 21 krediyi tamamlayacak biçimde 7 yabancı dil dersi alan ve ilgili yönergedeki koşulları sağlayan öğrencilere Almanca, Fransızca veya İspanyolca dil sertifikası verilmektedir.

İleri İngilizce Birimi

İleri İngilizce Birimi tarafından verilen seçmeli ve zorunlu derslerin temel hedefi, öğrencilerin kültürel formasyonlarına katkıda bulunmak, kendilerini İngilizcede yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri konusunda onlara güven kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bu derslerde öğrencilere yaşamları boyunca eşlik edecek iki temel kavram üzerinde durulur: Etik değerler ve eleştirel düşünce.

Kredili olarak verilen dersler iki gruba ayrılır: zorunlu dersler ve seçmeli dersler (serbest ya da tamamlayıcı seçmeli olarak alınan Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri). Her iki grupta yer alan derslerde özellikle vurgulanan amaç, öğrencileri, kültürel ve sosyal konuların çeşitli cepheleriyle entelektüel açıdan meşgul olmaya yönlendirmektir. Bu da, çok çeşitli konuları kapsayan İngilizce metinler aracılığıyla gerçekleştirilir. Derslerin tamamı, analitik düşünmeyi geliştirmek adına yapılan değişik seviyelerdeki yoğun çalışmaları içerir. Bu nedenle, İleri İngilizce dersleri, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirecekleri, evrensel bilgi ve kültür alanlarında eleştirel düşünmeyi öğrenecekleri ve aynı zamanda akademik İngilizce seviyelerini yükseltme fırsatını değerlendirebilecekleri bir entelektüel yolculuk olarak görülebilir.

Detaylı bilgi için: https://yadyok.bogazici.edu.tr