Çift Anadal / Yandal

Çift Anadal Programı 

Öğrenciler lisans öğrenimleriyle eş zamanlı olarak, farklı bir bölümün lisans öğrenimini takip ederek çift diploma alabilirler. "Çift Anadal Programı (ÇAP)" adı verilen bu programa öğrenciler, genel not ortalamaları en az 3.00 olması şartıyla, 3. dönem başı ile 4. dönem sonunda başvurabilirler. Bu programa kayıtlı öğrencilerin üniversitedeki toplam öğrenim süreleri 10 dönemi aşamaz.

Aktif çift anadal programları için: http://www.bogazici.edu.tr/tr-TR/Content/Akademik/Cift_Anadal_Programlari

Yandal Programı 

Lisans öğrenimlerini başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda dersi alarak bu alanda bir Yandal Sertifikası sahibi olabilirler. Yandal Programı dersleri, öğrencilerin kendi alanları dışında, seçtikleri ikinci bir alanda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alacakları ders grubundan oluşur.

Öğrenciler, genel not ortalamaları en az 2.75 olması şartıyla birkaç Yandal Programına başvurabilir ancak, bir Yandal Programına kabul edilirler.

Aktif yan dal programları için: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/yandalprogramlari