Bilgisayar Mühendisliği

Lisans Eğitimi

1982 yılında kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ülkemizde en yüksek puanla öğrenci alan, uluslararası tanınırlığı olan bölüm olmuştur.

Bölümümüzde, tüm dünyada geçerli olan ACM/IEEE ders programı uygulanmaktadır. Bölüm eğitim programı kapsamında, lisans alanında en başarılı bilgisayar mühendislerini yetiştirmenin yanı sıra araştırma yoluyla, bilgisayar mühendisliği bilimine dünya çapında katkı yapmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, teorik temeli çok sağlam, yaratıcı, bağımsız düşünmeyi, öğrenmeyi öğreten, kendini sürekli geliştiren, takım çalışmasını bilen bilgisayar mühendisleri olarak yetişmektedirler. Bölümümüzün 1998 yılından bu yana ABET akreditasyonu bulunmaktadır.

Bölüm bünyesinde, ulusal ve uluslararası destekli pek çok araştırma projesi yürütülmektedir. Lisans öğrencileri, araştırma konularında seçmeli dersler alabilmekte ve öğretim üyeleriyle birlikte uluslararası araştırmalarda yer alabilecekleri araştırma laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

Akademik Kadro

Bölümümüz öğretim üyelerinin yaptığı araştırma ve yayınları ile Türkiye’de en yüksek yayın performansına sahip bilgisayar mühendisliği bölümüdür. Öğretim üyelerimizin, yurt dışında Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan ve yurt içi araştırma kuruluşlarınca desteklenen 30’un üstünde araştırma projesi bulunmaktadır. Her yıl, dünya çapında pek çok ödül kazanan öğretim üyeleri ve elemanlarımız, yayınlarıyla ödüller almakta; öğrencilerimiz ise projeleri ve programlama becerileri ile çeşitli yarışmalarda dereceye girmektedirler.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için donanım ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra on adet araştırma laboratuvarı mevcuttur.

Detaylı bilgi için www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs

 • Algısal Zekâ Laboratuvarı-PILab
 • Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı-NETLAB
 • Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri Laboratuvarı-CASLAB
 • Bilişsel Öğrenme ve Robotik Laboratuvarı-CoLoRs Lab
 • Karmaşık Sistemler Laboratuvarı- SOSLAB
 • Medya Laboratuvarı-MediaLab
 • Metin Analizi ve Biyoinformatik Laboratuvarı-TABILAB
 • Uydu Sistemleri Laboratuvarı-SATLAB
 • Yapay Zekâ Laboratuvarı-AILab
 • Yazılım Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-SoftLab
Mezunlarımız: 

Mezunlarının yarıya yakını, yüksek lisans ve doktora eğitimine, yurt içinde ve yurt dışında, seçkin üniversitelerde devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında bilgisayar ve bilişim sektöründe Google, Facebook, Apple IMC, Twitter, Amazon, Palantir Technologies, IBM, Microsoft, Oracle, Netaş, Beko gibi önde gelen firmalarda çalışırken, önemli bir kısmı da bilgisayar sektöründe yenilikçi iş fikirleri ile kendi işlerini kurmaktadır.

Ders Programı: 

 

 

1. DÖNEM

 

 

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

PHYS

121

Mekanik ve Termodinamiğe Giriş

PHYS

201

Fizik III

CHEM

105

Genel Kimya

CMPE

160

Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş

CMPE

150

Bilgi İşleme Giriş

HSS

--

Sosyal Seçmeli Ders

EC

101

Ekonomiye Giriş I

EC

102

Ekonomiye Giriş II

 

 

3. DÖNEM

 

 

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı III

MATH

202

Diferansiyel Denklemler

PHYS

202

Fizik IV

EE

212

Elektronik Mühendisliğine Giriş

EE

210

Elektrik Mühendisliğine Giriş

CMPE

240

Sayısal Sistemler

CMPE

220

Kesikli Hesaplama Yapıları

CMPE

230

Sistem Programlama

CMPE

250

Veri Yapıları ve Yordamlar

CMPE

260

Programlama Dillerinin Prensipleri

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

 

 

5. DÖNEM

 

 

6. DÖNEM

CMPE

343

Bilgisayar Mühendisleri İçin Olasılık ve İstatistiğe Giriş

CMPE

352

Yazılım Mühendisliği Temelleri

CMPE

300

Algoritma Analizi

CMPE

321

Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

CMPE

322

İşletim Sistemleri

CMPE

350

Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı

CMPE

344

Bilgisayar Organizasyonu

IE

306

Sistem Benzetimi

IE

310

Yöneylem Araştırması

CMPE

362

Bilgisayar Mühendisleri İçin Sinyal İşlemeye Giriş

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 

 

7. DÖNEM

 

 

8. DÖNEM

CMPE

451

Yazılım Mühendisliğinde Proje Tasarımı

CMPE

492

Proje

CMPE

443

Gömülü Sistem Tasarımı Temelleri

CC

--

Seçmeli Ders*

CC

--

Seçmeli Ders*

CC

--

Seçmeli Ders*

CC

--

Seçmeli Ders*

CC

--

Seçmeli Ders*

CC

--

Seçmeli Ders*

HSS

--

Sosyal Seçmeli Ders

 

(*) 6 seçmeli dersin en az 3’ü bölüm derslerinden olmak üzere, teknik seçmeli derslerden oluşur. Genel not ortalaması 2.00’nin üzerinde olan lisans öğrencileri, seçmeli olarak lisansüstü dersleri de alabilirler.

(**) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

Çift Anadal Programları: 

Endüstri Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

Yandal Programları: 

Lisans düzeyinde ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrenciler şartları sağlamak koşuluyla ilgi duydukları başka bir bölümden eğitim alarak yandal programına katılabilirler.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
100+3
Tavan Puan: 
558.43133
Tavan Sıralama: 
4
Taban Puan: 
544.50335
Taban Sıralama: 
775
Okul Birincisi Puan: 
544.02682
Okul Birincisi Sıralama: 
832
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
562,42171
Tavan Sıralama: 
6
Taban Puan: 
547,16431
Taban Sıralama: 
315
Okul Birincisi Puan: 
545,79349
Okul Birincisi Sıralama: 
413
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
552,03666
Tavan Sıralama: 
5
Taban Puan: 
521,30695
Taban Sıralama: 
327
Okul Birincisi Puan: 
515,78814
Okul Birincisi Sıralama: 
512
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
85+3
Tavan Puan: 
559,14091
Tavan Sıralama: 
2
Taban Puan: 
546,34716
Taban Sıralama: 
342
Okul Birincisi Puan: 
544,74907
Okul Birincisi Sıralama: 
448
Araştırma Konuları: 
 • araştırma konuları
 • Akıllı Özerk Robotlar
 • Algısal Zekâ: İmge İşleme ve Yapay Görme, Konuşma İşleme, Örüntü Tanıma; İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Biyometrik Sistemler
 • Bilgi Mühendisliği, Etmen Teknolojileri Uygulamaları, Anlamsal Web
 • Bilgisayar Ağları, Telsiz ve Mobil Ağlar, Optik Ağlar, Ağlarda Güvenlik, Nano Ağlar ve Moleküler İletişim
 • Bilgisayar Grafiği ve Animasyonu, Üç Boyutlu Modelleme
 • Bilgisayar Oyunları: Yeni nesil oyun mimarileri
 • Biyoinformatik
 • Blokzincir
 • Bulut bilişim
 • Donanım Yazılımları, Yazılım-Donanım Ortak Tasarımı, Esnek Donanım, Gömülü Sistemler
 • Karmaşık Sistemler, Karmaşık Ağlar
 • Kuantum Hesaplama
 • Kuramsal Bilgisayar Bilimi: Karmaşıklık Kuramı
 • Nesnelerin İnterneti
 • Paralel İşleme ve Öbek Bilgisayarlar, Dağıtık Sistemler
 • Siber Fiziksel Sistemler
 • Veri Tabanları, İnternet ve E-Ticaret Uygulamaları
 • Yapay Zekâ, Doğal Dil İşleme, Türkçe’ye / Türkçe’den Otomatik Çeviri
 • Yazılım Mühendisliği, Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalitesi, Yazılım Süreçleri İyileştirmesi, Sosyoteknik Sistemler, Kavramsal Modelleme
 • Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme, Dağıtık Öğrenme