Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüz, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerini yürütecek öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrenmeyi destekleyecek süreç ve araçları çözümleyen, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanları da yetiştirmektedir. Bu uzmanlık alanları, eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı gibi terimlerle adlandırılmaktadır.

Bölümümüzün öğretim programı, öğrencilerin hem öğretmenlik hem de teknolojik becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler, eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitsel yazılım tasarımı ve geliştirme, eğitsel video, İnternet ve e-öğrenme, öğretimde ilke ve yöntemler ile araştırma yöntemleri gibi konularda bölüm dersleri almaktadır. Ayrıca, Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden alınan dersler ile Eğitim Fakültesi’nin diğer bölümlerinin pedagoji ağırlıklı dersleri, ileri İngilizce ve seçmeli dersler de programımızda yer almaktadır.

Mezunlarımız: 

Bölüm mezunlarımız, özel veya kamu sektöründe çeşitli kademelerde çalışmanın yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapma imkanına da sahiptirler. Son yıllarda birçok mezunumuz, eğitim, enformatik, iletişim teknolojileri ve öğrenme bilimleri gibi farklı alanlarda lisansüstü programları tercih etmektedir. Okullarda öğretmenlik yapan mezunlarımız, eğitim teknolojisi konusunda planlama ve karar alma süreçlerinde kritik roller üstlenmektedir. Yazılım sektöründe eğitim yazılımı tasarlayıp geliştirenlerin yanı sıra, bazı mezunlarımız köklü eğitim kurumlarında eğitim teknoloğu olarak çalışmaktadır.

Ders Programı: 
Birinci Dönem
   Cr.ECTS
AE 101/AE 111/HSS*İleri İngilizce I / Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi(3+0+0)33/5
CET 101Eğitim Teknolojisine Giriş(3+0+2)46
CET 111Eğitim Teknolojisine Yönlendirme(1+0+0)12
ED 101Eğitime Giriş(3+0+0)36
MATH 101Matematik I Analiz(4+2+0)46
PHYS 101Fizik I(3+1+2)48
   1931/33
İkinci Dönem
   Cr.ECTS
AE 102/AE 112/HSS*İleri İngilizce II / Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi(3+0+0)34/5
CET 102Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımı(3+0+2)48
CMPE 150Programlamaya Giriş(1+0+4)35
MATH 201/MATH 102**Matris Teorisi / Matematik II(4+2+0)45/6
PHYS 102Fizik II(3+1+2)48
   1830/32
Üçüncü Dönem
   Cr.ECTS
CET 215Eğitim ve Teknoloji(2+0+2)37
CHEM 101Genel Kimya I(3+1+0)36
CMPE 210Nesne Tabanlı Programlamanın Temelleri(3+0+2)45
ED 211Eğitim Psikolojisi(3+0+0)35
PHYS 201Fizik III(3+1+2)46
TK 221Türkçe I(2+0+0)23
   1932
Dördüncü Dönem
   Cr.ECTS
CET 224Eğitimde Görselleştirme(2+0+2)38
CET 282Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde Öğretim İlke ve Yöntemleri(2+0+2)36
CHEM 102Genel Kimya II(3+1+0)36
CHEM 106Genel Kimya Laboratuvarı(1+0+3)24
TK 222Türkçe II(2+0+0)23
Unrestr. Elective I***Serbest Seçmeli 35
   1632
Beşinci Dönem
   Cr.ECTS
CET 301Eğitimde Görsel Programlama Platformları(2+0+2)36
CET 321Veri Tabanı Yönetimine Giriş(2+0+2)36
CET 341Öğretim Tasarımı(2+0+2)37
ED 221Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri(3+0+0)35
HTR 311Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I(2+0+0)23
SCED 370Fen/Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme(3+0+0)36
   1733
Altıncı Dönem
   Cr.ECTS
CET 314Bilgisayar Ağları ve İletişim(2+0+2)38
CET 322İnternet İçin Programlama(3+0+2)48
CET 372Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi(2+0+2)36
HTR 312Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II(2+0+0)23
Unrestr. Elective II***Serbest Seçmeli 35
   1530
Yedinci Dönem
   Cr.ECTS
CET 401Eğitim Teknolojisinde Araştırma Yöntemleri(3+0+0)36
CET 431Proje Geliştirme ve Yönetimi(2+0+2)36
CET 441Uzaktan Eğitimin Temelleri(3+0+0)36
CET 451****Öğretmenlik Uygulaması I(2+0+4)46
ED 401Sınıf Yönetimi(3+0+0)36
Unrestr. Elective IIISerbest Seçmeli 25
   1835
Sekizinci Dönem
   Cr.ECTS
CET 444Eğitim Teknolojilerinde Topluma Hizmet Uygulamaları(1+0+2)25
CET 462Öğretmenlik Uygulaması II(2+0+4)47
CET 472Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme(2+0+3)48
SBB Seçmelisi*****Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi 35
Unrestr. Elective IV***Serbest Seçmeli 35
   1630
Toplam: 138 Kredi

  Toplam AKTS: 253/257

 

Son güncellemeye göre, 2024-2025 Güz Dönemi'nden itibaren programa yeni başlayacak öğrencilerin bu sayfada yer alan güncellenmiş müfredata uymaları gerekmektedir. Ancak, programa zaten kayıtlı olan öğrenciler eski müfredatı takip etmeye devam edeceklerdir.

* İngilizce Yeterlilik Sınavı'nı (BUEPT)

 • "C" ile geçen öğrenciler AE 101 ve AE 102
 • "C+" ile geçen öğrenciler AE 111 ve AE 112 derslerini almalıdırlar.

Sınavı "A" veya "B" ile geçenler ise bu dersler yerine 3 kredilik HSS (Humanities and Social Sciences /Sosyal ve Beşeri Bilimler) grubu derslerinden seçim yapabilirler.

** Math 102 veya Math 201 alınabilir.

*** Seçmeli olarak alınan bu dersler 3 kredilik dersler olmalıdır. Kredileri toplanan iki ders 3 kredilik sınırsız seçmeli yerine sayılmaz (Örneğin: 1 kredilik bir ders ile 2 kredilik başka bir ders beraber 3 kredilik bir ders yerine sayılmaz). Herhangi bir dersi seçmeli ders olarak eklerken mutlaka danışmanınızın onayını almalısınız. 

**** Bu dersi alabilmek için belirli bir sayıda (min. 80) krediyi tamamlamış olmanız ve programın birinci yılında belirtilen derslerin tümünü başarıyla vermeniz gereklidir. Bu durumdaki öğrenciler bölüm tarafından bir önceki yaz döneminin sonunda bilgilendirilirler.

***** SBB (HSS) seçmelisi ders listesi için, her dönem kayıt sayfasında duyurulan HSS dersleri listesine başvurun.

Ön Koşullu Dersler

 1. CET 301 (Ön Koşul: CMPE 150)
 2. CET 322 (Ön Koşul: CET 301, CET 321)
 3. CET 341 (Ön Koşullar: CET 282 ve CET 224 veya CET 215)
 4. CET 372 (Ön Koşul: CET 341)
 5. CET 441 (Ön Koşul: CET 372)
 6. CET 451 (Consent of instructor)
 7. CET 462 (Ön Koşul: CET 451)
 8. CET 472 (Ön Koşul: CET 372)
Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır.

Yandal Programları: 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yandal Programı yürütülmektedir.

https://cet.bogazici.edu.tr/tr/yan-dal-programi

 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
25+1
Tavan Puan: 
498,33496
Tavan Sıralama: 
19694
Taban Puan: 
465,33575
Taban Sıralama: 
44566
Okul Birincisi Puan: 
437,04589
Okul Birincisi Sıralama: 
70259
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
30+1
Tavan Puan: 
477,64091
Tavan Sıralama: 
33610
Taban Puan: 
453,13032
Taban Sıralama: 
53839
Okul Birincisi Puan: 
425,37018
Okul Birincisi Sıralama: 
79392
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
40+1
Tavan Puan: 
425,95981
Tavan Sıralama: 
24602
Taban Puan: 
374,25458
Taban Sıralama: 
66418
Okul Birincisi Puan: 
339,64869
Okul Birincisi Sıralama: 
104275
Araştırma Konuları: 

 

 • Arttırılmış ve sanal gerçeklik eğitsel uygulamaları
 • Bilgisayar bilimi ve programlama öğretimi
 • Bilgi işlemsel düşünme
 • Eğitimde yapay zeka
 • Eğitsel yazılım geliştirme
 • E-oyun tasarlama ve programlama
 • Öğretim tasarımı
 • Teknoloji entegrasyonu ve öğretmen eğitimi
 • Teknoloji ile zenginleştirilmiş etkileşimli öğrenme ortamları
 • Yazımlık platformları ve çoklu ortam tasarımı