Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Dört yıllık bir lisans programı olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü, ilk ve ortaöğretim düzeylerinde görev yapabilecek Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ve Bilgisayar Bilimi öğretmenleri yetiştirmenin yanısıra öğrenmeyi sağlayacak süreç ve araçları çözümleyen, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanlarını eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı gibi terimlerle isimlendirilir.

Bölümümüzün öğretim programı yukarıdaki amaçlara uygun olarak öğrencilerin hem öğretmenlik hem de teknolojik becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitsel yazılım tasarımı ve geliştirme, eğitsel video, İnternet ve e-öğrenme, öğretimde ilke ve yöntemler ve araştırma yöntemleri başlıkları altında bölüm dersleri almaktadır. Ayrıca ilk iki yıl Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden alınan dersler, Eğitim Fakültesi’nin diğer bölümlerinin pedagoji ağırlıklı dersleri, seçmeli dersler ve ileri İngilizce dersleri de öğretim programımızda yer almaktadır.

Bölüm öğretim elemanlarımız, çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde tasarlayıp etkileşimli olarak yürüttükleri derslerde, kuram ve uygulamayı birleştirme fırsatı sunarlar.

Mezunlarımız: 

Bölüm mezunlarımız, özel veya kamu sektöründe çeşitli kademelerde çalışmanın yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler. Son yıllarda birçok mezunumuz eğitim, enformatik, iletişim teknolojileri, öğrenme bilimleri gibi doktora programları ile birbirinden farklı dallarda lisansüstü programlarını tercih etmektedirler. Okullarda Bilgisayar Bilimi veya Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenliği yapan mezunlarımız eğitim teknolojisi planlama ve karar alma süreçlerinde kritik roller üstlenmektedir. Yazılım sektöründe eğitim yazılımı tasarlayıp geliştirenlerin yanı sıra bir grup mezunumuz da köklü eğitim kurumlarında eğitim teknoloğu olarak çalışmaktadır.

Ders Programı: 

1.DÖNEM

 

2.DÖNEM

 

CET 101

Eğitim Teknolojisine Giriş

CET 102

Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımı

MATH 101

Analiz I

MATH 102/201

Analiz I / Matris Kuramı

PHYS 101

Fizik I

PHYS 130

Termodinamik ve Modern Fizik

ED 101

Eğitime Giriş

CMPE 150

Bilgiişleme Giriş

AE 111 / HSS --

İleri İngilizce I / Sosyal Bilimler Seçmelisi

AE 112 / HSS --

İleri İngilizce II / Sosyal Bilimler Seçmelisi

3.DÖNEM

 

4.DÖNEM

 

CET 215

Eğitim ve Teknoloji

CET 224

Eğitimde Görselleştirme

PHYS 201

Fizik III

CET 282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

CMPE 210

Nesne Tabanlı Programlamanın Temelleri

CHEM 103

Genel Kimya I

ED 211

Eğitim Psikolojisi

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvar Uygulaması

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

-- / --

Serbest Seçmeli

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5.DÖNEM

 

6.DÖNEM

 

CET 301

Eğitimde Görsel Programlama Platformları

CET 314

Bilgisayar Ağları ve İletişim

CET 321

Veri Tabanı Yönetimine Giriş

CET 322

İnternet için Programlama

CET 341

Öğretim Tasarımı

CET 372

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

SCED 370

Fen/Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

  

7.DÖNEM

 

8.DÖNEM

 

CET 401

Araştırma Yöntemleri

CET 444

Eğitim Teknolojilerinde Topluma Hizmet Uygulamaları

CET 431

Proje Geliştirme ve Yönetimi

CET 462

Okul Deneyimi II

CET 441

Uzaktan Eğitimin Temelleri

CET 472

Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

CET 451

Okul Deneyimi I

HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

ED 401

Sınıf Yönetimi

-- / --

Fen Bilimleri Seçmelisi

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır.

Yandal Programları: 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yandal Programı yürütülmektedir.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
25+1
Tavan Puan: 
498,33496
Tavan Sıralama: 
19694
Taban Puan: 
465,33575
Taban Sıralama: 
44566
Okul Birincisi Puan: 
437,04589
Okul Birincisi Sıralama: 
70259
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
30+1
Tavan Puan: 
477,64091
Tavan Sıralama: 
33610
Taban Puan: 
453,13032
Taban Sıralama: 
53839
Okul Birincisi Puan: 
425,37018
Okul Birincisi Sıralama: 
79392
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
40+1
Tavan Puan: 
425,95981
Tavan Sıralama: 
24602
Taban Puan: 
374,25458
Taban Sıralama: 
66418
Okul Birincisi Puan: 
339,64869
Okul Birincisi Sıralama: 
104275
Araştırma Konuları: 
 • Arttırılmış gerçeklik eğitsel uygulamaları
 • Bilgi inşası pedagojisi ve teknolojisi
 • Bilgi işlemsel düşünme becerileri
 • Bilgisayar destekli işbirliğiyle öğrenme (CSCL)
 • Bilgisayar bilimi ve programlama öğretimi
 • Teknoloji entegrasyonu ve proje temelli öğrenme
 • Eğitimde çoklu ortamlar
 • Eğitsel yazılım geliştirme
 • E-oyun tasarlama ve programlama
 • İnsan-bilgisayar etkileşimi ve arayüz tasarımı
 • Öğrenme yönetim ve içerik geliştirme sistemleri
 • Öğretim tasarımı
 • Teknoloji ile zenginleştirilmiş etkileşimli öğrenme ortamları
 • Yazımlık platformları