Yönetim Bilimleri Fakültesi

      

1995 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) olarak kurulan ve 2022 yılında fakülteye dönüştürülen Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF), dört yıllık eğitim sonucunda lisans derecesi veren Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte; Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi alanlarında yüksek lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora eğitimi de verilmektedir. Ayrıca yakın zamanda öğrenci alınması planlanan Turizm Yönetimi doktora programı başvurusu da YÖK’e gönderilmiştir.

Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Yönetim Bilimleri Fakültesi bölümleri hızla değişen dünyada sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, öz değerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz yönetim anlayışı, uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinler arası çalışmayı da gerektirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan bölümlerimiz; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığa açık, kritik düşünce ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin ilk yıllarında yönetim bilimleri, ekonomi, hukuk, sayısal yöntemler ve bilgi teknolojileri alanlarının temel konularında; üçüncü ve dördüncü yıllarda ise öğrencilerin uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, eğitimleri süresince sadece kendi bölümlerinden değil, üniversite içindeki farklı bölümlerden de çeşitli seçmeli dersler almaktadır. İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi yabancı dil derslerini zorunlu veya seçmeli olarak alan öğrencilerimiz, zorunlu staj kapsamında bilgilerini uygulama imkânı bulmaktadır. Başarılı öğrenciler çift ana dal ve yan dal eğitimi alabilmekte, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılabilmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi yüksek lisans programları ve Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı yürütülmektedir. Lisansüstü programlarında 2022-2023 akademik yılı itibarıyla toplam 185 öğrenci bulunmaktadır. 2022-2023 akademik yılı yüksek lisans mezun sayısı 75, doktora mezun sayısı 6’dır. 2003 yılından itibaren yürütülen lisansüstü programlarından mezun olanların toplam sayısı ise 431’dir.

Öğretim Kadrosu

Bölümlerimizdeki çok disiplinli eğitim hedefi, farklı disiplinlerden gelen nitelikli öğretim kadrosu ile sağlanmaktadır. Fakülte bünyesinde 32 öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi görev almaktadır. Değişim programları kapsamında gelen yabancı öğretim üyeleri; derslere katılmakta, seminerler vermekte ve böylece öğrencilerin küresel bakış açısı kazanabilmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümlerimiz, sektörlerinde uzmanlaşmış kişilerden de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak yararlanmaktadır.

Araştırma

Uluslararası ticaret, turizm ve bilişim alanları başta olmak üzere, öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarında teorik ve uygulamaya yönelik akademik araştırma yapması hedeflenmektedir. Ayrıca, bölümler kendi alanlarında sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemektedir. Fakülte bünyesinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve özel sektör kuruluşları gibi çeşitli kaynaklardan desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 2000 yılından bu yana 100’den fazla proje üstlenilmiştir.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık %30’u yurt içindeki ve yurt dışındaki seçkin eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlarımız ise, önde gelen ulusal ve çok uluslu şirketlerde görev almaktadır. YBF mezunlarının önemli bir bölümü kariyerlerini yönetim kademelerinde sürdürmektedir.