İşletme

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Bölümümüz, işletme alanında; 21. Yüzyılın değişen küresel, ekonomik, teknolojik ve çevresel koşullarına uyum sağlayan, stratejik konularda isabetli ve etkili kararlar verebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin vizyon sahibi, rekabetle başa çıkabilecek, sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı ve işbirliğine açık bireyler olarak yetişmelerine ve gerekli liderlik özelliklerini geliştirmelerine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim programından öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yönetici pozisyonlarında başarılı olmalarını sağlayacak donanım ve becerileri edinerek mezun olmaktadır.

Derslerde, öğrencilerimizin profesyonel hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalar üzerinde durulmakta, yeni teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler verilmekte ve felsefeden matematiğe, psikolojiden güzel sanatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede ders seçme olanağı sunulmaktadır. Ayrıca ders uygulamaları sırasında düzenlenen bireysel çalışmalar ve grup projeleriyle öğrencilerimizin bireysel üretim ve  takım çalışmaları konularında gerekli bilgi ve deneyimlere sahip olmalarına imkan verilmektedir.

Çok Yönlü Ders Programı

Öğrencilerimiz ilk iki sene temel ve sosyal bilimler dallarındaki derslerle geniş bir bakış açısına sahip olurken üçüncü ve dördüncü yıllarda ise çağdaş işletme biliminin finans, pazarlama, yöneylem yönetimi, yönetim ve organizasyon ve stratejik yönetim gibi ana konularında eğitim görmektedirler. Bunların yanında, liderlik, iletişim, ekip çalışması, veri ile karar verme gibi konularda temel yönetim becerileri kazandırılarak öğrenciler profesyonel yaşama hazırlanmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri; Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Anadal Programı (ÇAP) çerçevesinde iki bölümü aynı anda bitirme şansına da sahip olabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz, üniversitemizde sunulan yandal programlarına katılabilmekte, ilgi duydukları alanlarda  uzmanlaşabilmektedirler. Bölümümüz tarafından da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için İşletme Yandal Programı yürütülmektedir.

Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı ile Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin yanı sıra; ABD, Kanada, Avustralya ve Uzak Doğu ülkelerinde bulunan belli başlı üniversitelerle olan değişim programı anlaşmaları çerçevesinde bölümümüzden her yıl 60-70 civarında öğrenci değişim programları aracılığıyla dünyanın diğer seçkin üniversitelerine gitmektedir.

Mezunlarımız: 

Lisansüstü eğitime devam eden mezunlarımız Mezunlarımızın yaklaşık %34’ü yüksek lisans, %11’i de doktora yaparak akademik çalışmalarına dünyanın ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinde devam etmektedir. Mezunlarımızın devam ettikleri üniversiteler arasında Harvard Business School, Stanford Business School, Columbia Business School, Yale University, INSEAD, London School of Economics, Boston University, California State University, Washington State University gibi seçkin okullar bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir çoğu doktoralarını yurt dışında tamamlandıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek gerek üniversitemizde gerek ülkemizdeki önde gelen diğer üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. İş hayatına atılan mezunlarımız Profesyonel iş yaşamını tercih eden mezunlarımız da önde gelen yerel ve uluslararası şirketlerden iş teklifleri almaktadırlar. Mezunlarımız bugün önemli kuruluşların CEO’ları, ülkemizin önde gelen sanayicileri, siyasetçileri ve girişimcileri arasında bulunmaktadır. Yurt dışında da çeşitli sektörlerde kilit yönetici pozisyonlarında bulunan başarılı mezunlarımız bulunmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

AD 102

Yönetime Giriş

AD 131

Hukuka Giriş I

EC 101

İktisada Giriş I

EC 102

İktisada Giriş II

MATH 101

Matematik I

MATH 102

Matematik II

PSY 101

Psikolojiye giriş I

POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-- / --

Genel Seçmeli

HSS --

HSS Seçmeli I

HSS --

HSS Seçmeli II

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

AD 213

Finansal Muhasebe

AD 214

Yönetim Muhasebesi

AD 220

Örgüt Yönetimi

AD 242

Stratejik Pazarlama Yönetimi

AD 251

Yönetim İstatistiği I

AD 252

Yönetim İstatistiği II

AD 231

İşletme Hukuku

AD 204

İş İletişimi

EC 203

Mikroekonomi I

EC 205

Makroekonomi II

CMPE 140

Ekonomi ve İşletme için Bilgisayara Giriş

-- / --

Genel Seçmeli

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

AD 311

Kurumsal Finans

AD 312

Para ve Banka

AD 351

Yöneylem Yönetimi

AD 353

Yönetim Bilimi

AD--

Bölüm Seçmeli

AD 302

Araştırma Yöntemleri

-- / --

Genel Seçmeli

AD --

Bölüm Seçmelisi

-- / --

Genel Seçmeli

-- / --

Genel Seçmeli

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

AD 401

Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim

AD 408

Stratejik Yönetim

AD 497

Mezuniyet Projesi

AD 409

İş Etiği

AD 452

Bilgi Sistemleri Yönetimi

AD --

Bölüm Seçmelisi

AD --

Bölüm Seçmelisi

AD --

Bölüm Seçmelisi

AD --

Bölüm Seçmelisi

AD --

Bölüm Seçmelisi

 

 
Çift Anadal Programları: 

Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
547.27124
Tavan Sıralama: 
29
Taban Puan: 
515.01861
Taban Sıralama: 
541
Okul Birincisi Puan: 
503.98236
Okul Birincisi Sıralama: 
946
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
100+3
Tavan Puan: 
551,87197
Tavan Sıralama: 
3
Taban Puan: 
514,17864
Taban Sıralama: 
509
Okul Birincisi Puan: 
508,83893
Okul Birincisi Sıralama: 
729
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
100+3
Tavan Puan: 
535,18795
Tavan Sıralama: 
12
Taban Puan: 
465,13704
Taban Sıralama: 
519
Okul Birincisi Puan: 
452,64119
Okul Birincisi Sıralama: 
893
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
100+3
Tavan Puan: 
549,62036
Tavan Sıralama: 
9
Taban Puan: 
510,30380
Taban Sıralama: 
489
Okul Birincisi Puan: 
494,39206
Okul Birincisi Sıralama: 
1083
Araştırma Konuları: 

Finans

 • İşletme Finansı
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Yatırım Analizi
 • Davranışsal Finans
 • Uluslararası Finans
 • Türev Araçları
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Yaratıcı Endüstriler için Finans
 • Bankacılık

Muhasebe

 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Denetim

Pazarlama

 • Reklam
 • Fiyatlandırma
 • Tüketici Davranışı ve Psikoloji
 • Stratejik Pazarlama
 • İlişkisel Pazarlama
 • E- Ticaret
 • Satış Sonrası Hizmet
 • Sosyal Medya
 • Uluslararası Pazarlama

Yönetim

 • Örgüt Kuramı
 • Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Örgütsel Davranış
 • Değişim Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası Yönetim

Sayısal Yöntemler

 • Yöneylem Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetsel Karar Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Veri Bilimi

İşletmecilik ve Hukuk

 • İş Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İş İletişimi

Girişimcilik ve İnovasyon

 • Girişimcilik
 • İş Planı
 • Stratejik Yaklaşım