İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

       

150 yılı aşkın bir mükemmellik ve yenilikçi eğitim geleneğinin içinde, temelleri 1958 yılında Robert Kolej bünyesinde kurulan İş İdaresi ve Ekonomi Yüksekokulu’na dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin temel misyonu titizlikle seçilmiş akademik kadrosuyla potansiyeli en yüksek olan öğrenci grubuna mükemmel bir eğitim vermek; eleştirel düşünen, çok yönlü, çalıştığı alanda üstün başarıya ulaşan, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir.

Her yıl öğrenci Seçme Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği ve tüm bölümleri (taban puanı açısından) ülkemiz üniversiteleri arasında ilk sırada yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin toplam 2123 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 1941’i lisans, 94’ü yüksek lisans ve 88’i doktora öğrencisidir.

Lisans Eğitimi

Fakültemiz, her üç bölümünün de son dönemde revize ettiği dünya standartlarında ders programları ve çok zengin ders seçenekleri ile öğrencilere farkı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sağlayan bir öğretim programına sahiptir. Bu doğrultuda, lisans programlarının ilk yılında öğrencilere alt yapı oluşturmaya yönelik temel ve sosyal bilimler alanlarında ana dersler verilir. Fakülte bünyesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda seçimlik dersler yoluyla o bilim dalının özel konularında uzmanlaşmayı tercih edebilirler.

Programlardaki esneklik, hem belirli bir uzmanlık alanında yoğunlaşma, hem de farklı disiplinlere ait dersleri alma konusunda öğrenciye önemli bir serbestlik sağlar. Ayrıca, çift anadal programları ile öğrenciler gerekli akademik koşulları sağladıklarında iki lisans programından aynı anda mezun olabilirler. 2012-2013 akademik yılında başlatılan yandal programlarımızla da, öğrencilerimize öğrenim hayatını farklı disiplinlerden alınan derslerle zenginleştirme seçeneği sunulmaktadır. 

İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Grekçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Rusça gibi birçok dünya dilini öğrenme olanağı bulan öğrencilerimiz, dünyanın en seçkin üniversitelerinin ilgili bölümleriyle yapılan değişim programları kapsamında farklı kültürleri yerinde öğrenme fırsatını yakalamakta ve öğrendiklerini farklı ortamlarda ifade edebilme yeteneğini geliştirmektedirler. Fakültemiz, yurtdışı bağlatılarına önem vermekte ve yurtdışında kendi alanında yüksek itibara sahip üniversitelerle işbirlikleri yoluyla öğrencilerimize sunulan olanakları geliştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fakültemizde, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla uluslararası akademik çevrelerce tanınan  62 tam zamanlı öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 28 araştırma görevlisini bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca, 34 öğretim üyesi yarı zamanlı olarak dersler vermektedir. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin yüzde 97’si yurt dışındaki, yüzde 3’ü yurt içindeki üniversitelerden doktora derecelerini almışlardır. Fakültemize yeni katılan kadromuzun genç ve dinamik öğretim üyelerinin doktoralarını aldıkları okullara örnek olarak Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, London School of Economics and Political Science, NYU ve Stanford Üniversitesi verilebilir. Ayrıca birçok seçkin yabancı uyruklu konuk öğretim üyesi de fakültemizde dersler vermekte, seminerlere ve araştırma projelerine katılmaktadır. Farklı kültürlerden gelen akademisyenler her zaman fakültemizin önemli bileşenlerinden olmuş, gelişimimize katkılar sağlamışlardır.

Araştırma

Fakültemizin kültüründe öğretim kalitesi kadar araştırma niteliği de ön planda tutulmaktadır. Öğretim üyelerimiz güncel ve kritik konularda yapılan çalışmaları titizlikle takip ederek teori ve uygulama alanlarında kurumlara, bireylere ve genel olarak topluma fayda sağlayacak araştırma projeleri gerçekleştirmektedirler. Bu araştırma projeleri sonucunda kritik sorulara cevap bulunmasına önemli katkı sağlayarak güncel yazını geliştirmeye devam etmektedirler. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası çapta araştırmaları yürüterek sosyal bilimler alanında üniversitemizin adını ön sıralarda tutmayı hedeflemektedir. Araştırmalar için DPT, TÜBİTAK, AB ve özel sektör kuruluşlarından proje desteği alınmaktadır.

Mezunlarımız

Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 20’si, yurt dışında burslu olarak lisansüstü çalışmalara devam ederken, diğer bir yüzde 20’si de yurt içindeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaktadır. Mezunlarımızın kabul aldıkları üniversiteler arasında Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, LSE, MIT, Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, INSEAD, Brown Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen eğitim kurumları yer almaktadır. Diğer mezunlarımız yurt içinde veya yurt dışında, önde gelen devlet ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatlarına başarıyla devam etmektedir.

Öğretim üyesi - öğrenci ilişkileri

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve memnuniyetlerini değerlendirmek fakültemiz için öncelikli önemdedir. Bu amaçla her dönem yapılan ders değerlendirme anketlerinin yanı sıra öğrencilerin birebir fikirlerini alabilmek için bölümlerimiz ‘odak grup görüşmeleri’ düzenlemektedir. Öğretim üyelerimiz, öğrencilere birebir akademik danışmanlık yapmaktadır. Öğretim üyelerine öğrencilerin erişimi “açık kapı” politikamız gereği son derece kolaydır. Ayrıca, Öğrenci Asistanlığı sisteminin etkin bir şekilde varlığını sürdürdüğü fakültemizde, öğrencilerimizin öğretim üyeleriyle birçok projede beraber çalışma olanağı da bulunmaktadır.