Fizik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin devlet ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra, kendilerini geliştirmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda üniversitemizin diğer birimleri tarafından sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama becerilerine sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz matematik ve fen öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı ve öğretmen eğitimi gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar yürütmekte ve verdikleri alan eğitimi derslerine ilişkin araştırmaları takip ederek derslerini sürekli olarak güncellemektedirler.

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve devlet eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurt içi veya yurt dışında saygın yükseköğretim kurumlarında matematik ve fen eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Mezunlarımız lisansüstü programlarına University of Wisconsin-Madison, Florida State University, University of Texas, California State University, Georgia State University, University College London, Syracuse University, University of Delaware gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde devam etme imkanı bulmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

CHEM 103

Genel Kimya I

CHEM 104

Genel Kimya II

MATH 101

Analiz I

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvarı

PHYS 101

Fizik I

MATH 102

Analiz II

ED 101

Eğitime Giriş

PHYS 102

Fizik II

AE 111 / AE 112 / HSS

İleri İngilizce I / İleri İngilizce II / Sosyal Bilimler Seçmelisi

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

PHYS 201

Fizik III

PHYS 202

Fizik IV

PHYS 221/225

Maddenin Isıl Özellikleri / Yeryüzü Bilimine Giriş

MATH 202

Türevsel Denklemler

MATH 201

Matris Kuramı

SCED 282

Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED 211

Eğitim Psikolojisi

SCED 240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

TK 222

Türkçe II

TK 221

Türkçe I

HSS

Sosyal Bilimler Seçmelisi

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

PHYS 301

Klasik Mekanik I

PHYS 302

Klasik Mekanik II

PHYS 407

İleri Kuantum Fiziği I

PHYS 408

İleri Kuantum Fiziği II

SCED 350

Ortaöğretim Fen ve Laboratuvar Uygulamaları I

PHYS 380

Elektromanyetik Işımaya Giriş

SCED 320

Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I

SCED 370

Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

 

 

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

ED 401

Sınıf Yönetimi

SCED 446

Fizik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar

SCED 404

Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED 442

Fizik Öğretmenliği Uygulaması

SCED 441

Fizik Öğretim Yöntemleri

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 450

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması

-- / --

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmelisi

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Çevre Bilimleri Seçmelisi

 

 

-- / --

Fizik Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
488.13532
Tavan Sıralama: 
26544
Taban Puan: 
443.90118
Taban Sıralama: 
63806
Okul Birincisi Puan: 
408.19500
Okul Birincisi Sıralama: 
100790
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
479,89822
Tavan Sıralama: 
31830
Taban Puan: 
447,41802
Taban Sıralama: 
58869
Okul Birincisi Puan: 
329,33141
Okul Birincisi Sıralama: 
216840
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
409,03701
Tavan Sıralama: 
36249
Taban Puan: 
385,87696
Taban Sıralama: 
55518
Okul Birincisi Puan: 
328,51097
Okul Birincisi Sıralama: 
118505
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
485,74027
Tavan Sıralama: 
25442
Taban Puan: 
449,31577
Taban Sıralama: 
55147
Okul Birincisi Puan: 
Dolmamış
Okul Birincisi Sıralama: 
Dolmamış
Araştırma Konuları: 
 • Matematiksel, bilimsel ve eleştirel düşünme
 • Öğretmenin öğrenmesi, öğretmen kimliği ve mesleki gelişimi
 • Matematik ve fen öğretiminde ve öğreniminde teknoloji kullanımı
 • Fen eğitiminde görselleştirme
 • Fen eğitiminde kavramsal öğrenme
 • Fen eğitiminde argümantasyon
 • Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 • Matematik ve fen eğitiminde problem çözme
 • Matematik ve fen eğitiminde program tasarımı
 • Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
 • Fen eğitiminde bilimin doğası
 • Erken yaşlarda matematik öğrenimi ve öğretimi
 • Fen eğitiminde epistemoloji
 • Matematik ve fen eğitiminde üstbiliş ve özdüzenleme
 • Matematik öğretiminde ve öğretmen eğitiminde sanal gerçeklik kullanımı
 • STEM Eğitimi
 • Fen eğitiminde bilim iletişimi
 • Olasılık ve istatistik eğitimi