Çeviribilimi

Lisans Eğitimi

1983 yılında kurulan ve 2004 yılına kadar “Mütercim Tercümanlık” adını taşıyan bölümümüz, Türkiye’de ilk defa lisans düzeyinde yazılı ve sözlü çeviri eğitimini başlatmış ve çeviribilimin bir eğitim ve araştırma alanı olarak gelişmesine öncülük etmiş olan kurumlardan biridir. Lisans programımızda sunulan yazılı ve sözlü çeviri eğitimi, uygulamalı ve kuramsal derslerden oluşur. Öğrencileri hem çevirmenlik mesleğine hem de çeviri alanında araştırma yapmaya hazırlayan bir eğitim anlayışı ile oluşturulan bu programda, yazılı/sözlü anlatım ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine, gerek sözlü gerekse yazılı çeviri konularında öğrencilere yetkinlik kazandırılmasına, çevirinin kültürlerarası iletişim boyutuna ve akademik bir alan olarak çeviribilimin kuramsal ve yöntemsel yönlerine ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, Japonca ya da İspanyolca dillerinden birini, mezun olduklarında çeviri yapacak düzeyde öğrenmektedir. Öğrencilerimize, çeşitli alanlarda bilgi kazanmaları ve terminolojiye hâkim olmaları için farklı bölümlerden ders alma olanağı da sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz özellikle sosyal bilimler ve fen bilimlerinden seçmeli dersler almaları konusunda teşvik edilmekte ve böylece ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca bölümümüz, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile Çift Anadal Programı (ÇAP) sunmaktadır.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölümümüzde, öğrencileri en yeni dil teknolojileri ve çeviri programlarıyla tanıştırmak ve onların bu araçları uygulamalı olarak kullanmalarını sağlamak için bir bilgisayar laboratuvarı; aynı zamanda altı kişinin çeviri yapılabilmesine imkân sağlayan ve çeviri performansının kaydedilerek akıcılık, dil kullanımı, konuşmacı ve çevirmen arasındaki zaman aralığı gibi ölçütler temelinde değerlendirilmesine olanak veren bir simultane çeviri laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezunlarımız: 

Mesleki yetkinlikleri ve üstün başarılarıyla ülke çapında tanınan mezunlarımız, edebiyat çevirmenliği, altyazı çevirmenliği, konferans çevirmenliği, yerelleştirme uzmanlığı, dil teknolojileri koordinatörlüğü, proje yöneticiliği gibi çeviriyle ilişkili meslekleri icra etmenin yanı sıra medya, reklamcılık, halkla ilişkiler, bankacılık, sigorta, finans gibi farklı iş kollarında da görev almaktadır. Mezunlarımızın bir bölümü ise siyaset bilimi, edebiyat, tarih, felsefe, kültürlerarası iletişim, sosyal antropoloji, Avrupa Birliği araştırmaları gibi çeşitli dallarda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Mezunlarımızın yurt dışında lisansüstü eğitime kabul edildikleri üniversiteler arasında University of Oxford, Columbia University, University of Washington, University of British Columbia, London School of Economics, Universitat Autònoma de Barcelona, University of Surrey ve Sorbonne Université gibi seçkin eğitim kurumları yer almaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TR 109

Çeviri ve Çeviribilime Giriş I

TR 106

Çeviribilimde Akademik Makale Yazımı 

TR 111

Çevirmenler için Etkili Konuşma ve Yazma

TR 108

Çevirmenler için Türkçe 

SOC/PSY/PHIL 101

İnsani Bilimler Seçmelisi

TR 110

Çeviri ve Çeviribilime Giriş II

HIST 105 / HUM 101

Modern Dünyanın Oluşumu I/ Kültürel Karşılaşmalar I

HIST 106 / HUM 102

Modern Dünyanın Oluşumu II/ Kültürel Karşılaşmalar II

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

LING 101

Dile ve Dilbilime Giriş I

 

 

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR 203

Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri

INT 202

Sözlü Çeviriye Giriş

TR 215

Teknik Çeviri 

HSS --

İnsani Bilimler Seçmelisi

ENGL 105

Edebi Metinlere Giriş I

ENGL 106

Edebi Metinlere Giriş II

-- / --

Bilim Seçmelisi

-- / --

Bilim Seçmelisi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

5. DÖNEM

6. DÖNEM

TR 301

Çeviri Kuramları

TR 314

Edebiyat Çevirisi

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR 316

Çeviri Eleştirisi

INT 301

Ardıl Çeviriye Giriş

TR 318

Seminer

POLS 101

Politika Bilimlerine Giriş

TR/INT --

Bölüm Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

HSS --

İnsani Bilimler Seçmelisi

 

 

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

7. DÖNEM (Yazılı Çeviri)

8. DÖNEM (Yazılı Çeviri)

TR 401

Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular

TR 428

Çeviri Projesi

TR 427

Çeviri Projesi Tasarımı

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR --

Bölüm Seçmelisi

TR --

Bölüm Seçmelisi

HSS --

 İnsani Bilimler Seçmelisi

HSS --

İnsani Bilimler Seçmelisi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

UNR --

Sınırsız Seçmeli

UNR --

Sınırsız Seçmeli

 

 

7. DÖNEM (Sözlü Çeviri)

8. DÖNEM (Sözlü Çeviri)

TR 401

Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular

INT 412

Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması 

INT 415

Eşzamanlı Çeviri I

INT 416

Eşzamanlı Çeviri II

INT 417

Ardıl Çeviri 

INT 418

Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar

INT 419

Sözlü Çeviri Projesi Tasarımı

INT 420

Sözlü Çeviri Projesi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

FR/SPA/GER/JP

Yabancı Dil Seçmelisi

UNR --

Sınırsız Seçmeli

UNR --

Sınırsız Seçmeli

UNR --

Sınırsız Seçmeli

 

 

Toplam: 140/142 Kredi, 242/248 ECTS

 

* HUM / HIST seçmelileri şunlardan ikisini içermelidir; HIST 105, HIST 106, HUM 101, HUM 102.

** Yabancı Dil: Dil dersi: İngilizce ve Türkçe dışında en fazla üç dilde toplam 24 kredidir. Dilin seçimi bölümün onayına tabidir.

*** Bilim Seçmelisi: Bölüm onayına tabidir. Bilim seçmeli olarak alınabilir.

****  İnsani Bilimler Seçmelisi: Bölüm onayına tabidir. Tamamlayıcı seçmeli olarak alınabilir.

Çift Anadal Programları: 

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümü ile çift anadal imkanı bulunmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
538.22539
Tavan Sıralama: 
236
Taban Puan: 
508.65150
Taban Sıralama: 
1874
Okul Birincisi Puan: 
506.44521
Okul Birincisi Sıralama: 
2068
2022
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
539,99854
Tavan Sıralama: 
146
Taban Puan: 
509,66723
Taban Sıralama: 
1507
Okul Birincisi Puan: 
506,91561
Okul Birincisi Sıralama: 
1729
2021
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
512,63111
Tavan Sıralama: 
365
Taban Puan: 
473,04478
Taban Sıralama: 
2037
Okul Birincisi Puan: 
454,19648
Okul Birincisi Sıralama: 
3561
2020
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
527,83902
Tavan Sıralama: 
346
Taban Puan: 
498,46411
Taban Sıralama: 
1576
Okul Birincisi Puan: 
494,90052
Okul Birincisi Sıralama: 
1774
Araştırma Konuları: 
 • Uzmanlık Alanlarında Yazılı ve Sözlü Çeviri
 • Çeviri Tarihi
 • Çeviri Teknolojileri
 • Çeviri ve Kültürlerarası İletişim
 • Çevirinin Toplumsal Bağlamları
 • Edebiyat Çevirisi
 • Toplum Çevirmenliği
 • Konferans Çevirmenliğine Toplumbilimsel Yaklaşımlar
 • Sözlü Çeviride Bilişsel ve Psikodilbilimsel Araştırmalar
 • Bütünce Araştırmaları (Corpus-Based Research)
 • Çeviri Eğitimi
 • Makine Çevirisi