İngilizce Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, dil puanıyla öğrenci alan bölümler arasında en çok tercih edilen ve öğrenci yerleştirme puanı en yüksek olan bölümlerden biridir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi’nin çokkültürlülük vizyonuna uygun olarak, çokdilliliğin önemini benimsemiş, kendini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlayan, İngiliz Dili Eğitimi alanında donanımlı, çağdaş dil öğretme bilgi ve yetilerine sahip İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans programında sunulan dersler, hem yabancı dili kullanma becerilerini geliştirmeye hem de öğretmenlik mesleğini etkin bir şekilde uygulayabilmek için gerekli olan mesleki altyapıyı kazandırmaya yöneliktir. Bu bağlamda, lisans programında, İngilizceyi akademik ve günlük yaşamda iletişim kurmak için akıcı, düzgün ve etkili bir şekilde kullanabilen; İngilizcenin teknolojik, sosyo-politik nedenlerle dünya dilleri arasındaki hızla değişen rolünün farkında olan ve İngilizceyi bir yabancı dil olarak öğretmenin yanı sıra bir dünya dili ve/veya uluslararası bir dil olarak öğretebilen; yabancı dil öğrenim ve öğretiminin disiplinlerarası doğasının bilincinde olan ve uluslararası bilimsel ve akademik iş birliğine açık; farklı yaş gruplarına uygun öğretim tekniklerini ve güncel teknolojiyi kullanabilen; dil becerilerinin ölçme ve değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir araçlar geliştirebilen; dil öğretimi konusundaki bilgi ve becerilerini İngilizce dışında bildikleri başka dillerin öğretimine de aktarabilen öğretmen adaylarının yetiştirilmesine yönelik bir eğitim sunulmaktadır. Öğretmen adaylarının, son sınıf uygulamalı öğretmenlik dersleri kapsamında, İstanbul’daki devlet okulları ve özel okullarda edindikleri bir yıl süren staj deneyimi ile kuram ve uygulama  arasında bağ kurabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerin, öğrendiklerini uygulamalarına olanak tanıyan proje tabanlı bir eğitim anlayışı benimsenmiş; dersler, gerekli teknolojik donanıma sahip sınıflarda güncel eğitim ve öğretim yöntemlerine uygun olarak iletişime ve grup çalışmasına dayalı bir biçimde yürütülmektedir.

Lisans programımızda öğrencilerimiz, tüm üniversiteye açık geniş yelpazede seçmeli dersler alabilmekte ve ilgi alanlarına uygun konularda kendilerini geliştirme olanağı bulabilmektedir. Bu çerçevede, üniversitede sunulan çeşitli yabancı dil dersleri sayesinde öğretmen adaylarımızın ikinci ya da üçüncü bir yabancı dili öğrenmeleri mümkün olmaktadır. Bölümümüzün öğrencileri ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nin yurtdışında önde gelen üniversitelerle yaptığı ERASMUS ve diğer değişim anlaşmaları çerçevesinde yürütülen değişim programlarından yararlanabilmektedirler.

Bu sayede, gittikleri ülkelerin (örn. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Japonya vb) ileri gelen üniversitelerinde dil becerilerini geliştirebilmekte hem de ilgi alanlarında birçok farklı dersler alabilmekte ve bu ülkelerin kültürel yapısını da tanıma olanağı bulabilmektedirler.

Mezunlarımız: 

Nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından eğitilen, çağın gereklerine ayak uydurabilecek donanıma sahip olan mezunlarımız özel okullarda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ve üniversitelerin hazırlık okullarında en çok aranan eğitmen ve öğretim elemanı profilini oluşmaktadır. Öğrencilerimizden dört yıllık lisans eğitimleri sonrasında yurt içi ve yurt dışında lisansüstü çalışmalar yapmayı tercih edenlerin pek çoğu çeşitli burslardan faydalanabilmektedir. Bölümümüz, lisans sonrası bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde uluslararası işbirliklerinin önemini göz önünde bulundurarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde de değişim programı anlaşmaları oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora programlarında akademik çalışmalarına devam eden ya da akademisyen olarak çalışmakta olan pek çok mezunumuz bulunmaktadır.

Ders Programı: 

 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

FLED 103

Akademik Yazı

FLED 104

Eleştirel Düşünceyle Yazma

EL 101

İngiliz Edebiyatı Tarihi I

EL 102

İngiliz Edebiyatı Tarihi II

ED 101

Eğitime Giriş

FLED 106

İngilizce İletişim Yetisinin Geliştirilmesi I

LING 101

Dile ve Dilbilimine Giriş

-- / --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi

PSY 101

Psikolojiye Giriş

-- / --

Serbest Seçmeli

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

FLED 201

Uygulamalı Dilbilime Genel Bakış

FLED 212

İkinci Dil Öğrenimi

FLED 211

İngilizce Dil Bilinci

FLED 216

Yabancı Dil Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları

ED 211

Eğitim Psikolojisi

FLED 218

Uygulamalı Dilbilimde Araştırma Yöntemleri

ED 221

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temel İlkeleri

-- / --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

FLED 311

İkinci Dil Öğretim Yöntemleri

FLED 302

İkinci Dilin Dilbilgisinin Öğretimi

FLED 315

Toplumbilim ve İngiliz Dili Eğitimi

FLED 306

Erken Çocukluk Döneminde İkidillilik ve İkidilli Eğitim

FLED 317

Dil Becerilerinin Kuramsal Temelleri

FLED 318

İkinci Dil Becerilerinin Öğretimi

LING 313

Çağdaş Türkçe’nin Sesbilimi ve Biçim Yapısı

AL 312

Amerikan Edebiyatı Tarihi (19. Yüzyıl sonundan Günümüze)

PRED 310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 

 

-- / --

Serbest Seçmeli

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

FLED 403

İngilizce Dil Öğretiminde Okul Deneyimi

FLED 412

İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulama

FLED 411

Teknoloji Destekli Dil Öğrenimi

FLED 416

Öğretmenlik Uygulaması Semineri

FLED 413

Dil Becerisinin Sınanması

-- / --

Alan Seçmeli

ED 401

Sınıf Yönetimi

-- / --

Alan Seçmeli

-- / --

Alan Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

 

-- / --

Serbest Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
518.66089
Tavan Sıralama: 
1107
Taban Puan: 
488.14090
Taban Sıralama: 
3939
Okul Birincisi Puan: 
483.24306
Okul Birincisi Sıralama: 
4586
2022
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
534,34648
Tavan Sıralama: 
268
Taban Puan: 
491,66148
Taban Sıralama: 
3142
Okul Birincisi Puan: 
470,17157
Okul Birincisi Sıralama: 
5802
2021
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
497,69028
Tavan Sıralama: 
821
Taban Puan: 
454,37161
Taban Sıralama: 
3542
Okul Birincisi Puan: 
442,45022
Okul Birincisi Sıralama: 
4834
2020
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
529,81078
Tavan Sıralama: 
309
Taban Puan: 
475,88386
Taban Sıralama: 
3044
Okul Birincisi Puan: 
465,07567
Okul Birincisi Sıralama: 
3969
Araştırma Konuları: 
 • Çiftdillilik
 • Çocuklara ve Yetişkinlere İkinci Dil Öğretimi
 • İkinci Dil Edinimi Kuramları
 • İngilizce Öğretimine Yönelik Ders Malzemesi Geliştirme
 • Öğretmen Eğitimi
 • Psikodilbilim
 • Nörodilbilim
 • Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğrenimi
 • Toplumdilbilim
 • Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri
 • Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme