Tarih

Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Lisans programının odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine dünya tarihi açısından karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir.

Bölüm lisans öğrencilerine esnek ve çok yönlü bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün çekirdek programını oluşturan bir dizi ders ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, çağdaş dünyanın oluşumunu ele alan kapsamlı bir dünya tarihi, eski çağlardan modern döneme kadar Akdeniz, İslam ve Batı Avrupa uygarlıkları, Ortaçağdan modern döneme kadar Anadolu ve Balkanların toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi ve görsel ve maddi kültüre yaklaşımlar konularında dersler çekirdek programı oluşturur.

Bölümde öğrencilere Asya, İslam, Akdeniz, Bizans, Orta Doğu, Ortaçağda Anadolu, Osmanlı, Modern Türkiye, Avrupa Tarihi ve Amerika Tarihi’nin farklı yönlerini kapsayan çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Sözlü Tarih dersleri, öğrencileri bu tarihi ve coğrafi alanların görsel, maddi ve sözel kültürü ile tanıştırarak bu alanlara tarihsel perspektifte yaklaşımlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz bölümleri dışında üniversitemizin sosyal bilimler, beşeri bilimler, siyaset bilimi, güzel sanatlar, yabancı diller bölümlerinden de ders seçebilmektedir.

Bölümümüzde araştırma dilleri ana eğitim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Zorunlu olan Osmanlıca’ya Giriş derslerine ek olarak, Osmanlı Tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrencilerimiz Osmanlı Paleografyası; Eski Yunan, Roma, Bizans Tarihi ve arkeolojisi veya Ortaçağ’dan Modern Dönem’e Avrupa Tarihi ile ilgilenenler Eski Yunanca veya Latince; Doğu Asya Tarihi ile ilgilenenler ise Çince, Japonca veya Korece dersleri almaktadırlar.

Mezunlarımız: 

Bölüm mezunlarımız gerek Boğaziçi Üniversitesi’nde gerek Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde tarih, arkeoloji, mimarlık ve sanat tarihi ve sosyal bilimler konularında lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Pek çok mezunumuz ise yurt dışında saygın üniversitelerde doktora yapmaktadır. Kabul aldıkları üniversiteler arasında School of Oriental and African Studies, London School of Economics, University of Oxford, Ruhr-Universitat Bochum, Leiden University, Universite Paris 1-Sorbonne, European University Institute, Brown University, Columbia University, Johns Hopkins University, University of Pennsylvania, Harvard University, New York University, Princeton University, University of Chicago, University of California-Berkeley, University of California-Los Angeles gibi seçkin üniversiteler yer almaktadır.

Mezunlarımızın bir bölümü sosyal ve beşeri bilimlerde akademik kariyere yönelirken, diğer mezunlarımız saygın yayınevlerinde editörlük, medya ve reklam şirketlerinde yöneticilik, özel ve devlet kurumlarında öğretmenlik görevlerinde bulunmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM   

2. DÖNEM   

HIST 101

Tarihsel Yöntem ve Kuram I

HIST 102

Tarihsel Yöntem ve Kuram II

HIST 105

Modern Dünyanın Oluşumu I

HIST 106

Modern Dünyanın Oluşumu II

PSY/POLS/PHIL 101

Psikolojiye Giriş /

Siyaset Bilimine Giriş /

Felsefeye Giriş

EC 102

Makroekonomiye Giriş

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

SCE --

Bilim Seçmelisi

MATH 105

Sonlu Matematiğe Giriş

AE 112 / LIT 212

İleri Düzeyde İngilizce II / Edebiyat Çalışmaları II

 ENGL 111

Yazı Becerisi I

ENGL 112                 

Yazı Becerisi II

3. DÖNEM   

4. DÖNEM   

HIST 209

Tarihte Araştırma Yöntemleri I

HIST 210

Tarihte Araştırma Yöntemleri II

HIST 221 / 231 /232 / 213 /214

Ortaçağ Türk-İran Toplumları Tarihi (800-1250)

İslam Tarihi ve Toplumları 600-1000

İslam Tarihi ve Toplumları 1000-1500

Ortaçağ Avrupası’nın Tarihi 400-1100

Ortaçağ Avrupası’nın Tarihi 1100-1500

HIST 222

Osmanlı Tarihi: 1300-1600

 

HIST 241

Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1450-1750

HIST 242

Batı Avrupa Toplumları, Politika ve Kültür 1750-1890

TKL 101

Osmanlı Türkçesi I

TKL 102

Osmanlı Türkçesi II

MLE --

Modern Dil Seçmelisi

MLE --

Modern Dil Seçmelisi

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM   

6. DÖNEM   

HIST 321

Osmanlı Tarihi 1600-1876

HIST 322

Modern Türkiye Tarihi

TKL 215

Osmanlı Paleografyası I

TKL 216

Osmanlı Paleografyası (2)

HIST 335 / 336

Bizans İmparatorluğu Tarihi, 4.-9. Yüzyıllar

Bizans İmparatorluğu Tarihi, 9.-15. Yüzyıllar

HIST --

Bölüm İçi Kısıtlı Seçmeli

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

MLE --

Modern Dil Seçmelisi

MLE --

Modern Dil Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM   

8. DÖNEM   

HIST 401

Tarih Yazıcılığı I

HIST 402

Tarih Yazıcılığı II

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

HIST --/

COMP --

Bölüm İçi Serbest Seçmeli/

Bölüm Dışı Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

HIST 495

Tez I             

HIST 496

Tez II

 

Not: Yeterlilik sınavını C ile geçen öğrenciler ve ENGL 111 dersinde BB’nin altında not alan öğrenciler AE 112 dersini almak zorundadır.

Bilim Seçmelileri, başlangıç seviyesinde olan Fizik (STS 205, PHYS 111, PHYS 112, PHYS 205, PHYS 206), Kimya (CHEM 111, CHEM 112, STS 301 ve STS 302), Moleküler Biyoloji ve Genetik (BIO 121, SCI 101, 102) ve Çevre Bilimleri (ESC 301, ESC 305, ESC 306) dersleri arasından seçilmelidir.

Bölüm Dışı Seçmeliler, danışmanın onayladığı Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinden seçilebilir.

Bölüm İçi Kısıtlı Seçmeliler, Tarih Bölümü tarafından verilen Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Görsel Kültür, Maddi Kültür konularında verilen derslerden seçilebilir.

Serbest Seçmeliler, herhangi bir bölüm veya fakülte tarafından kredili verilen derslerdir. Öğrenciler azami iki pass/fail dersi bu kategoriden alabilirler.

 

Çift Anadal Programları: 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümleri ile çift anadal programları mevcuttur.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
541.91059
Tavan Sıralama: 
11
Taban Puan: 
477.18736
Taban Sıralama: 
561
Okul Birincisi Puan: 
456.56922
Okul Birincisi Sıralama: 
1511
2022
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
515,95699
Tavan Sıralama: 
77
Taban Puan: 
476,00044
Taban Sıralama: 
812
Okul Birincisi Puan: 
463,14236
Okul Birincisi Sıralama: 
1463
2023
2021
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
522,77115
Tavan Sıralama: 
5
Taban Puan: 
438,16504
Taban Sıralama: 
716
Okul Birincisi Puan: 
431,64099
Okul Birincisi Sıralama: 
936
2020
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
552,41153
Tavan Sıralama: 
3
Taban Puan: 
469,39477
Taban Sıralama: 
850
Okul Birincisi Puan: 
425,17245
Okul Birincisi Sıralama: 
4394
Araştırma Konuları: 
  • Asya Tarihi
  • Avrupa Tarihi
  • Bizans Tarihi
  • Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji
  • Ortaçağ İslam Tarihi
  • Osmanlı Tarihi
  • Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi
  • Türkiye Tarihi