İnşaat Mühendisliği

Medeniyet tarihi boyunca insan yaşamına büyük katkılar yapmış olan inşaat mühendisliği, gelişen teknolojiler yarıdmıyla hayal gücünü zorlayan eserler üretilmesine katkı vermeye devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin 1912 yılında kurulmuş ilk mühendislik bölümlerinden biri olan İnşaat Mühendisliği Bölümü de, bir yandan köklü geçmişinden kaynaklanan geleneksel mükemmeliyetçiliğini sürdürürken, bir yandan da öğrencilerini en güncel bilgi ve teknolojilerle donatarak geleceğin liderlerini yaratmayı hedeflemektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün amacı, temel kuramsal bilgilerle donanmış ve yeni bilgilere ulaşmak yolunda kendi kendine öğrenme becerisi kazanmı; gözlem, sorgulama ve sentez becerileri gelişmiş; yaratıcı çözüm üretip karar alabilen; gelişkin etik değerleri ve iletişim yetenekleri sayesinde katıldığı takım ve projelerde liderlik vasıfları ile öne çıkacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaca doğrultusunda çaba gösteren öğretim üyelerimiz, uzmanlık konuları ve eğitimdeki son gelişmeleri yakından takip etmekte; araştırma, tasarım ve uygulama alanlarındaki deneyimlerinden yola çıkarak, mezuniyet sonrasında gerek tasarım ve uygulama mühendisliği projelerinde gerek lisansüstü çalışmalarda araştırma ve ürün geliştirme projelerinde çalışabilecek meslektaşlarımızın gerekli becerileri kazanması için çok sayıda ders sunmaktadır.

İnşaat mühendisliği eğitimi yapı, geoteknik, hidrolik, kıyı-liman, çevre, ulaştırma, yapım yönetimi, mekanik ve malzeme alanlarına uzmanlaşma sağlar. Bununla birlikte bu farklı alanların hem kendi aralarında hem de diğer mühendislik alanları ile ortaklaşa proje üretebilmeleri için gerekli disiplinler arası yaklaşım da Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün önemli özelliklerinden biridir. Çok sayıda seçmeli dersle daha da zenginleştirilen ders programımız, disiplinler arası anlayışı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Sektörün önde gelen isimlerini barındıran Danışma Kurulu sayesinde endüstri ile ilişkilerini yakın tutan Bölümümüz, katılımcılarından aldığı destek, görüş ve önerileri dikkate alarak lisans programını güncelleyip geliştirmektedir.

Uluslararası tanınırlığa ve mezunlarının uluslararası kurum ve projelerde kendilerine yer bulabilmelerine önem veren Bölümümüzün lisans programı ABET tarafından akredite edilmiştir.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde bulunan Yapı, Geoteknik ve Malzeme Laboratıuvarları hem lisans ve lisansüstü seviyede eğitime hem de araştırma ve uygulama projelerine hizmet vermektedir. Bunların yanısıra lisans eğitiminde kullanılan Hidrolik Laboratuvarı ile araştırma projelerinde kullanılan Kıyı, Ulaştırma ve Çevre Laboratuvarları da akademik çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Mezunlarımız: 

İş dünyasında önemli bir ayrıcalığı olan mezunlarımızdan kimileri mühendislik ve müteahhitlik sektörünün en önemli ulusal ve uluslararası firmalarının yurt içi veya yurt dışı projelerinde tasarım, uygulama ve danışmanlık alanlarında çalışmakta, kimi mezunlarımız da inşaat mühendisliği mesleği ile finans, yönetim, emlak geliştirme, pazarlama, enerji, sigortacılık, bilgi teknolojileri gibi dalların kesiştiği noktalarda başarıyla görevler yapmaktadırlar. Mezunlarımızın bir kısmı Bölümümüzde lisansüstü çalışmalar yaparken önemli bir kısmı da lisansüstü çalışmaları için dünyanın önde gelen üniversitelerinden burs al - makta ve gittikleri yerlerde üstün başarı göstermektedirler.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

PHYS 101

Fizik I

PHYS 130

Termodinamik ve Modern Fizik

CMPE 150

Bilgi İşleme Giriş

CHEM 105

Kimyanın Temelleri

CE 101

İnşaat Mühendisliğine Giriş

ENGG 110

Teknik Resim

EC 101

Mikroekonominin İlkeleri

EC 102

Makroekonominin İlkeleri

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

MATH 201

Matris Kuramı

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

PHYS 201

Fizik III

CE 212

Mühendislik Malzemeleri

CE 211

Malzeme Bilimi

CE 214

Akışkanlar Mekaniği

CE 231

Yer Bilimi

CE 244

Dinamik

CE 243

Statik

CE 246

Mukavemet

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

CE 303

Olasılık ve İstatistiğe Giriş

CE 322

Çevre Mühendisliği

CE 315

Hidrolik Mühendisliği I

CE 336

Temel Mühendisliği

CE 335

Zemin Mekaniği

CE 354

Betonarme I

CE 355

Yapı Statiği

CE 356

Çelik Yapılar

HSS --

İnsan ve Toplum Bil. Seçmeli

HSS --

İnsan ve Toplum Bil. Seçmeli

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

CE 401

Yapım Mühendisliği ve Yönetimi

CE 402

Sistem Analizi

CE 461

Ulaşım Sistemleri Mühendisliği

CE 492

Proje

CC --

Bölüm Seçmelisi

CC --

Bölüm Seçmelisi

CC --

Bölüm Seçmelisi

CC --

Kısıtlı Seçmelisi

CC --

Serbest Seçmeli

CC --

Serbest Seçmeli

Not: İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

Çift Anadal Programları: 

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
75+2
Tavan Puan: 
532.38633
Tavan Sıralama: 
3398
Taban Puan: 
503.06935
Taban Sıralama: 
16779
Okul Birincisi Puan: 
492.59514
Okul Birincisi Sıralama: 
23439
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
521,64691
Tavan Sıralama: 
6002
Taban Puan: 
497,49786
Taban Sıralama: 
19174
Okul Birincisi Puan: 
484,89914
Okul Birincisi Sıralama: 
28005
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
485,61031
Tavan Sıralama: 
2915
Taban Puan: 
429,81630
Taban Sıralama: 
22188
Okul Birincisi Puan: 
414,33036
Okul Birincisi Sıralama: 
32373
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
522,18566
Tavan Sıralama: 
4998
Taban Puan: 
492,74461
Taban Sıralama: 
20471
Okul Birincisi Puan: 
479,43667
Okul Birincisi Sıralama: 
30260
Araştırma Konuları: 
  • Yapı Mühendisliği: Yapı davranışı ve tasarımı, deprem risklerinin azaltılması, yapılarda yangın etkileri, yapı sağlığı izleme
  • Zemin ve Temel Mühendisliği: Zemin iyileştirme, zemin davranışı ve modellenmesi, geosentetikler
  • Yapı Malzemeleri: Yüksek performanslı malzemeler, sürdürülebilir malzeme teknolojileri
  • Yapım Yönetimi: Proje yönetimi, risk yönetimi, stratejik ve finansal yönetim, yapı bilgi modellemesi
  • Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği: Dalga mekaniği, su yollarında kaza risklerinin modellenmesi
  • Çevre Mühendisliği: Su kirliliğinin kontrolü ve iyileştirilmesi
  • Ulaştırma Mühendisliği: Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir ulaştırma planlaması