Kimya Mühendisliği

21. yüzyılda kimya mühendisleri, yeni karmaşık malzemelerin araştırılmasının yanı sıra biyoteknoloji, nanoteknoloji, temiz ve sürdürülebilir enerji teknolojileri, yakıt pili teknolojisi ve benzeri ileri teknolojilerin geliştirilmesine de öncülük etmektedir.

Ülkemiz kimya mühendisliği bölümleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre taban puan sıralamasında birinci sıradaki yerini yıllardır koruyan bölüm, kurulduğu 1957 yılından bu yana mükemmeliyetçi lisans eğitimi geleneğini sürdürmeye büyük özen göstermektedir. Bu doğrultuda bilgi, beceri, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, değişken koşullara uyum sağlayabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış ve bu niteliklerinden dolayı aranan ve tercih edilen kimya mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans ve lisansüstü düzeyde yaratıcılık ve düşünce gücünü geliştirmeyi amaçlayan, çok yönlü ve sistem yaklaşımlı, tasarım ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim programları, deneysel ve hesaplamalı nitelikte bireysel ve takım çalışması içeren projelerle desteklenmektedir. Lisans programı ayrıca endüstride deneyim kazandırmak amacıyla yürütülen staj programı ve lisans düzeyinden başlayarak 21. yüzyılın ileri teknolojilerine odaklı uzmanlaşma alanları ile zenginleştirilmektedir. Öğretim programlarımız sürekli gözden geçirilerek yenilenmekte, bu süreçte özel sektörde deneyim sahibi sanayici ve üst düzey yönetici konumundaki mezunlar, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan Bölüm Danışma Kurulu’ndan yararlanılmaktadır.

Doktora ve/veya doktora sonrası düzeyde yurt dışı deneyimine sahip, güçlü bir öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere birebir danışmanlık yapılması, ders ve projelerde etkin araştırma görevlisi desteği sağlanması eğitim felsefesinin önemli unsurlarıdır. Bu ilkeler çerçevesinde 1998, 2004 ve 2010, 2016 yılında ABD merkezli Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET değerlendirmesini başarıyla tamamlayan bölümümüz lisans eğitim programı, mezunlarına yurt içinde ve yurt dışında akademik ve endüstriyel nitelikli alanlarda kariyerlerine başarı ile devam edebilecek bir altyapı kazandırmaktadır.

Bölüm Laboratuvarları: 

Güncel teknolojilerle donatılmış yaklaşık 2500 m²’lik bir alana kurulu deney sistemleri, bilgisayar laboratuvarları ve derslikler tüm çalışmaların aynı ortamda yapılmasını, öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında doğrudan iletişimi sağlamak üzerinde kurulmuştur.

Bölümümüzde, temel işlemler, temel süreçler ve fizikokimyasal sistemlere ilişkin çeşitli boyutlarda deneylerin/projelerin yapıldığı lisans laboratuvarlarına ek olarak, biyoteknoloji/biyomoleküler mühendislik, katalizör teknolojileri/reaksiyon mühendisliği, mikroakışkanlar, elektrokimyasal süreçler, kompleks ve nano malzemeler araştırma laboratuvarları yer almaktadır.

Ayrıca, süreç tasarımı ve optimizasyonu, katı katalizörler ve yüzey bilimi, yapay zeka uygulamaları, biyoinformatik, sistem biyolojisi, protein tasarımı/benzetimi, hesaplamalı yapısal biyoloji, protein-DNA-ilaç etkileşimleri gibi araştırmaların yapıldığı hesaplama kapasiteleri yüksek bilgisayar sistemleri bulunmaktadır. Deneysel ve hesaplamalı lisansüstü tez çalışmalarından son beş yıl içinde üretilen uluslararası yayın sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup seçkin ABD üniversiteleri sıralamasında yer alabilecek düzeydedir.

Mezunlarımız: 

Lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, dünyanın önde gelen üniversitelerine burslu olarak kabul edilmektedir. Yurt dışındaki üniversitelerden veya bölümümüzden doktoralarını alan mezunlarımızdan birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktadırlar. Mezunlarımızın çalışmakta olduğu alanlar arasında ilaç, gıda, plastik, petrol ve petrokimya, enerji, cam, boya, maden, seramik, nitelikli kimyasallar, hızlı tüketim sektörleri ile süreç/tesis tasarımı ve kurulumu yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız yazılım ve tasarım firmalarında, finans kurumlarında veya kendi kurdukları danışmanlık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

CHEM 103

Genel Kimya I

CHEM 104

Genel Kimya II

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvarı

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvarı

CMPE 150

Programlamaya Giriş (C)

PHYS 121

Mekanik ve Termodinamiğe Giriş

EC 101

Mikroekonomi 

HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

CHE 110

Kimya ve Biyosistem Mühendisliğine Giriş

EC 102

Makroekonomi

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH 201

Matris Kuramı

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

PHYS 201

Fizik III

ME 210

Malzeme Bilimi

CHEM 241

Mühendisler için Organik Kimya

CHE 202

Fizikokimyasal Sistemler II

CHE 201

Fizikokimyasal Sistemler I

CHE 203

Fizikokimyasal Sistemler Laboratuvarı

CHE 203

Fizikokimyasal Sistemler Laboratuvarı

CHE 222

Biyosistemlere Giriş

CHE 211

Kütle ve Enerji Denklemleri 

CHE 232

Akışkanlar Mekaniği

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

CHE 321

Kimya Mühendisliği Termodinamiği

CHE 302

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı

CHE 333

Isı Transfer

CHE 334

Kütle Transferi Operasyonları

CHE 383

Kimya Mühendisliği Uygulamalarında Olasılık ve İstatistik

CHE 342

Kimyasal Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı

CHE 353

Kimyasal ve Biyokimyasal Süreçler

CHE 386

Modelleme ve Optimizasyon

CC --

Teknik Seçmeli

HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

CHE 401

Kimya Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

CHE 492

Bitirme Projesi

CHE 433

Kimyasal İşlem Birimlerinin Tasarımı

CHE 462

Kimya Tesisi Tasarımı ve Ekonomisi

 -- / --

Bölüm Seçmelisi

CHE 475

Süreç Dinamiği ve Denetimi

 -- / --

Bölüm Seçmelisi

 -- / --

Opsiyon Seçmelisi

  -- / --

Serbest Seçmeli

CC --

Teknik Seçmeli

Not 1: CHEM 109 ve CHE 203 kodlu derler birinci veya ikinci dönem alınabilir.

Not 2: Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

 

Çift Anadal Programları: 

Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Matematik ve Fizik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
539.24351
Tavan Sıralama: 
1656
Taban Puan: 
524.41264
Taban Sıralama: 
6071
Okul Birincisi Puan: 
520.14365
Okul Birincisi Sıralama: 
7882
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
531,61459
Tavan Sıralama: 
2706
Taban Puan: 
520,44865
Taban Sıralama: 
6490
Okul Birincisi Puan: 
512,80176
Okul Birincisi Sıralama: 
10046
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
491,64009
Tavan Sıralama: 
2179
Taban Puan: 
462,69701
Taban Sıralama: 
7598
Okul Birincisi Puan: 
460,11251
Okul Birincisi Sıralama: 
8396
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
533,77181
Tavan Sıralama: 
1993
Taban Puan: 
512,65274
Taban Sıralama: 
8749
Okul Birincisi Puan: 
508,58085
Okul Birincisi Sıralama: 
10732
Araştırma Konuları: 

Bölümümüzde yürütülen araştırmalar, 21. yüzyılın güncel araştırma alanlarında odaklanmıştır ve dört ana başlık altında toplanabilir. Lisans öğrencilerimiz bu alanlardan en az üç ders almaktadırlar.

Biyoteknoloji ve Biyomoleküler Mühendislik

 • Beyaz biyoteknoloji
 • Gen ve metabolizma mühendisliği
 • Biyoreaksiyon mühendisliği
 • Fabrika hücreler
 • Hücrelerin akılcı tasarımı
 • Sistem biyolojisi
 • Biyosüreç tasarımı
 • In-silico model geliştirmesi ve biyoenformatik
 • İlaç hedeflerinin saptanması
 • Kompleks hastalıklar
 • Protein tasarım ve benzetimi
 • Protein-protein, DNA, ilaç etkileşimleri
 • Protein katlanması

Enerji ve Çevre Teknolojileri

 • Katalizör tasarımı
 • Yakıt pilleri ve kataliz
 • Nanokatalizörler
 • Hidrojen üretim teknolojileri
 • Yeşil teknolojiler için kataliz
 • Mikroreaksiyon mühendisliği
 • Katı katalizör geliştirilmesi ve yüzey bilimi
 • Yapay zeka uygulamaları
 • Yakıt ve enerji uygulamaları
 • Temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi
 • Sera gazı salınımlarının azaltılması ve CO2 giderimi
 • Güneş hücreleri fotokatolitik sistemler
 • Enerji Depolama Sistemleri

Malzeme ve Nanoteknoloji

 • Makromoleküllerin tasarımı ve benzetimi
 • Biyomoleküllerin dizi-yapı-işlev ilişkisi
 • Protein tasarım ve benzetimi
 • Hesaplamalı yapısal biyoloji ve biyoenformatik
 • Protein-protein, DNA, ilaç etkileşimleri
 • Nano-ölçekli modelleme
 • Protein katlanması
 • Kompleks ve nano malzemeler

Proses Mühendisliği

 • Kimyasal süreç tasarım, denetim ve optimizasyonu
 • Ayırma işlemleri
 • Ürün tasarımı
 • Mikroakışkan teknolojileri
 • Toplam kalite mühendisliği
 • Risk analiz ve yönetimi