İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin devlet ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra, kendilerini geliştirmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda üniversitemizin diğer birimleri tarafından sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama becerilerine sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz matematik ve fen öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı ve öğretmen eğitimi gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar yürütmekte ve verdikleri alan eğitimi derslerine ilişkin araştırmaları takip ederek derslerini sürekli olarak güncellemektedirler.

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve devlet eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurt içi veya yurt dışında saygın yükseköğretim kurumlarında matematik ve fen eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Mezunlarımız lisansüstü programlarına University of Wisconsin-Madison, Florida State University, University of Texas, California State University, Georgia State University, University College London, Syracuse University, University of Delaware gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde devam etme imkanı bulmaktadır.

Ders Programı: 

 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

MATH 111

Matematiksel Yapılara Giriş

PHYS 102

Fizik II

PHYS 101

Fizik I

SCED 120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

ED 101

Eğitime Giriş

--/--

Tamamlayıcı Seçmeli

AE 111/ HSS

İleri İngilizce I /

Sosyal Bilimler Seçmeli

AE 112/ --

İleri İngilizce II /

Tamamlayıcı Seçmeli

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

MATH 201

Matris Kuramı

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

PHYS 201

Fizik III

SCED 282

Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED 211

Eğitim Psikolojisi

TK 222

Türkçe II

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

-- / --

Alan Seçmeli

TK 221

Türkçe I

-- / --

Sosyal Bilimler Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

 

 

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

PRED 310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED 301

Vardamlı İstatistik I

SCED 348

Toplum Hizmeti

SCED 320

Matematik Öğretim Yöntemleri

SCED 354

Olasılık ve İstatistiğin Öğretilmesi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

SCED 372

İlköğretimde Matematik Öğretimi

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 362

Geometri Öğretimi

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

ED 401

Sınıf Yönetimi

--/--

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 404

Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED 432

Matematik Öğretimi Uygulaması

SCED 450

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması

-- / --Sosyal Bilimler Seçmelisi

SCED 470

Matematik / Fen Eğitiminde Dijital Teknolojiler

-- / --

Sınırsız Seçmeli

SCED 370

Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
40+1
Tavan Puan: 
481.46620
Tavan Sıralama: 
31441
Taban Puan: 
449.77854
Taban Sıralama: 
58409
Okul Birincisi Puan: 
429.34341
Okul Birincisi Sıralama: 
77866
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
425,59228
Tavan Sıralama: 
24847
Taban Puan: 
398,16007
Taban Sıralama: 
45075
Okul Birincisi Puan: 
381,90847
Okul Birincisi Sıralama: 
59159
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
490,98270
Tavan Sıralama: 
21735
Taban Puan: 
463,17757
Taban Sıralama: 
43314
Okul Birincisi Puan: 
421,31917
Okul Birincisi Sıralama: 
79622
Araştırma Konuları: 
 • Matematiksel, bilimsel ve eleştirel düşünme
 • Öğretmenin öğrenmesi, öğretmen kimliği ve mesleki gelişimi
 • Matematik ve fen öğretiminde ve öğreniminde teknoloji kullanımı
 • Fen eğitiminde görselleştirme
 • Fen eğitiminde kavramsal öğrenme
 • Fen eğitiminde argümantasyon
 • Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 • Matematik ve fen eğitiminde problem çözme
 • Matematik ve fen eğitiminde program tasarımı
 • Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
 • Fen eğitiminde bilimin doğası
 • Erken yaşlarda matematik öğrenimi ve öğretimi
 • Fen eğitiminde epistemoloji
 • Matematik ve fen eğitiminde üstbiliş ve özdüzenleme
 • Matematik öğretiminde ve öğretmen eğitiminde sanal gerçeklik kullanımı
 • STEM Eğitimi
 • Fen eğitiminde bilim iletişimi
 • Olasılık ve istatistik eğitimi