Psikoloji

Psikoloji, bir ucu biyolojiye, diğer ucu benlik, toplum ve kültüre uzanan, birbirinden oldukça farklı araştırma alanlarına sahip bir bilim dalıdır. Psikoloji araştırmaları; beyin ve zihinsel/duygusal süreçleri kapsadığı kadar, çocuk gelişimi, grup içi iletişim, kültürlerarası farklılıklar, normal dışı davranışların tanım ve tedavisini de kapsar. Bu nedenle akademik kurumlar, pazar ve kamuoyu araştırma şirketleri, firmaların insan kaynakları birimleri, okullar ve eğitim kurumları, klinik ve hastaneler gibi çok çeşitli alanlarda çalışan psikologları görmek mümkündür.

Lisans Eğitimi

Psikoloji Bölümü, dünyada yaygın olarak benimsenmiş psikoloji eğitim modeli çerçevesinde öğrencilerine modern psikolojinin bulgu, yöntem ve kuramları konusunda sağlam bir temel ve psikolojinin çeşitli alt disiplinlerine ilişkin genel bir tanışıklık sağlayan kapsamlı bir eğitim vermektedir. Program, öğrenciye hem genel bir psikoloji temeli verip, hem farklı ortamlarda uygulamaya koyabilecekleri araştırma bilgi ve becerilerini kazandırarak, öğrencilerin mezuniyet sonrasında çok farklı alanlarda çalışabilmesine ve/veya istedikleri alanlarda uzmanlaşmak üzere lisansüstü eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlamaktadır.

Bölümümüz öğretim kadrosu 12 tam zamanlı öğretim üyesinden oluşmaktadır. Tüm öğretim üyelerimiz aktif olarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. Öğretim üyelerinin uzmanlığı ve lisans programında yer alan dersler psikolojinin tüm temel at alanlarını kapsamaktadır (davranışsal sinirbilim, psikobiyoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji).

Bölümümüzde her yıl yaklaşık 20 öğrencimize Erasmus ve diğer değişim programları çerçevesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu’nun en saygın üniversitelerinde deneyim kazanma olanağı sunulmaktadır. Bu değişim programları ayrıca, o üniversitelerdeki öğretim üyelerine öğrencilerimizin yetkinliklerini görme şansı tanımakta ve öğrencilerimizin lisansüstü başvurularında şanslarını önemli derecede yükseltmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Bölümümüzde hem “Klinik Psikoloji” dalında hem de “Psikoloji Bilimleri” dalının kapsadığı Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Davranışsal Sinirbilim/Psikobiyoloji olmak üzere 4 farklı alt dalda yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

Bölümümüzde sekiz araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencilerimiz de araştırma ağırlıklı derslerde bu laboratuvarlarda öğretim üyelerinin denetiminde araştırmalarını yürütmektedirler.

Bölüm Laboratuvarları: 

 

https://psychology.bogazici.edu.tr/content/labs

 • Bilişsel Süreçler Laboratuvarı
 • Görsel Algı Laboratuvarı
 • Davranışsal Nörobilim Laboratuvarı
 • Sosyal Psikoloji Laboratuvarıı
 • Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın yaklaşık üçte biri lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden mezunlarımız yurt dışında Columbia University, Cornell University, Harvard University, Duke University, Rutgers University, University of Michigan, New York University, University of Toronto, University College London, University of Amsterdam, Utrecht University gibi saygın üniversitelerin doktora programlarına burslu kabul edilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu doktoralarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönmektedir. Örneğin, ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin önemli bir bölümünü lisans mezunlarımız oluşturmaktadır. Bunun yanında, doktora derecelerini bölümümüzden alan öğrencilerimiz de ülkemizin önde gelen üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Meslek kariyerlerine akademi dışında devam eden mezunlarımız ağırlıklı olarak kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, ve reklam sektörünün yanında yuvalar ve diğer seviyelerdeki eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans mezunlarımız ise klinik psikolog olarak sağlık kuruluşları ile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Ders Programı: 
 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

 

PSY 111

Psikolojiye Giriş

PSY 112

Psikolojiye Giriş

 

HIST 105

Çağdaş Dünyanın Oluşumu I

HIST 106

Çağdaş Dünyanın Oluşumu II

 

MATH 105

Sonlu Matematiğe Giriş

MATH 106

Sosyal Bilimler için Analize Giriş

 

PHIL 101

Felsefeye Giriş

BIO 152

Modern Biyolojiye Giriş

 

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

-- / --

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli

 

-- / --

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli           

PSY 100

Orientation to Psychology

 

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

 

PSY 201

İstatistik I

PSY 202

İstatistik II

 

PSY --

Bölüm Seçmelisi

PSY --

Bölüm Seçmelisi

 

PSY --

Bölüm Seçmelisi

PSY --

Bölüm Seçmelisi

 

EC 101/102

Ekonomiye Giriş

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli

TK 222

Türkçe II

 

TK 221

Türkçe I

 

 

 

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

 

PSY 301

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

PSY 304

Deneysel Psikoloji

 

PSY --

Bölüm Seçmelisi

PSY --

Bölüm Seçmelisi

 

PSY --

Bölüm Seçmelisi

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

 

PSY --

Serbest Seçmeli

PSY 411

Psikolojide Kuramlar

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

    

 

Çift Anadal Programları: 

Batı Dilleri ve Edebiyatları, Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
547.01582
Tavan Sıralama: 
30
Taban Puan: 
494.29375
Taban Sıralama: 
1406
Okul Birincisi Puan: 
489.87739
Okul Birincisi Sıralama: 
1648
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
539,97145
Tavan Sıralama: 
46
Taban Puan: 
497,76488
Taban Sıralama: 
1316
Okul Birincisi Puan: 
494,07899
Okul Birincisi Sıralama: 
1562
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
520,38605
Tavan Sıralama: 
30
Taban Puan: 
440,10642
Taban Sıralama: 
1553
Okul Birincisi Puan: 
415,42401
Okul Birincisi Sıralama: 
4517
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
532,68456
Tavan Sıralama: 
77
Taban Puan: 
492,94986
Taban Sıralama: 
1165
Okul Birincisi Puan: 
488,86803
Okul Birincisi Sıralama: 
1397
Araştırma Konuları: 
 • Bebeklikte algısal, sosyal-bilişsel gelişim
 • Çocuklarda bağlanma, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim
 • Davranışların belirlenmesinde rol oynayan gen-çevre etkileşimleri
 • Davranışsal düzlemde beynin yönetici fonksiyonları, bellek ve unutma süreçleri,
 • Görsel algı ve psikofiziksel yöntemler
 • Hayvanlarda öğrenme, koşullanma ve duygusal davranış
 • Kişilerarası ilişkiler (aile içi ve aile dışı)
 • Kültürlerarası psikoloji
 • Nöropsikolojik değerlendirme
 • Otobiyografik bellek
 • Psikobiyolojik düzlemde öğrenme, bellek ve depresyon
 • Psikoterapi araştırmaları
 • Risk altındaki çocuk ve ergenlerin psikososyal uyumu
 • Toplumsal bellek
 • Toplumsal kimlik, gruplar-arası ilişkiler ve grup dinamiği
 • Zaman algısı