Moleküler Biyoloji ve Genetik

Hayatı moleküler düzeyde öğrenin!

Moleküler biyoloji ve genetik çok kapsamlı ve sürekli gelişen, disiplinler arası bir bilim dalıdır ve yaşamı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve işlevlerinin birbirleriyle etkileşimlerini, gelişimsel, fizyolojik ve patolojik olgulardaki durumlarını araştırır. Bu haliyle, moleküler biyoloji ve genetik DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve işlevlerini anlamanın da ötesine gider ve hücre içi ve hücreler arası sinyallerin ve moleküler olguların hücrelerin ve organizmaların sağlıklı işleyişi üzerindeki etkilerini araştırır. Bu araştırmalar insan hastalıklarının ortaya çıkış mekanizmalarının anlaşılması için vazgeçilmezdir ve sadece tıbbi ve temel bilimler için değil aynı zamanda toplum sağlığı ve sosyal yaşam için de önem teşkil eder.

Türkiye'nin ilk genetik bölümü olarak 1977'de kurulan bölümümüz, modern biyolojik bilimlerin pek çok güncel alanında çalışmalar yapan yetkin bir kurumdur. Bölümümüz, öğrencilere iyi birer araştırmacı olabilmeleri için gerekli temel eğitimin yanında araştırma süreçlerine birebir katılma imkânı da veren laboratuvarları ile lisans ve lisansüstü eğitimleri paralel olarak yürütmektedir.

Lisans programının ilk iki yılı ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve hücre biyolojisi gibi temel derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, üçüncü yıllarında moleküler genetik, biyokimya,  moleküler biyoloji alan derslerini ve ilgili laboratuvar derslerini aldıktan sonra dördüncü yıllarında kanser, immünoloji, gelişim biyolojisi, biyoteknoloji gibi ilgilendikleri alan seçmeli derslerini alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler, ders programları kapsamında, diğer bölümlerden çok sayıda seçmeli ders alabilmektedirler. Böylece, biyolojik bilimlerin çeşitli konularında uzmanlaşırken, diğer doğal, iktisadi, sosyal ve mühendislik bilimleri, sanat ve yabancı dilleri kapsayan çok yönlü bir eğitimden geçme imkânına erişirler.  Bölümümüz öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında Avrupa’da, çeşitli ikili anlaşmalar çerçevesinde ise ABD ve uzakdoğuda eğitim görme olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Öğretim üyeleri, alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara lisans öğrencilerinin de katılmalarını teşvik etmektedirler. Bu yaklaşım öğrencilerimizin eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesine ve birinci elden araştırma deneyimi kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma işbirliklerine önem vermektedir. Yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarını konuk ettiğimiz haftalık bölüm seminerlerimizin yanı sıra, pek çok uluslararası çalıştay ve seminer dizileri düzenlemekte, AB kurumları ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programları gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerimizin dünya lideri bilim insanları ile etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayarak akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, öğretim üyelerimizin çoğu farklı uluslararası projelerde aktif rol almaktadır.

Genetik tanı ve yeni hastalık genleri aranmasına yönelik araştırmaların ülkemizde ilk yapıldığı kurumlardan olan bölümümüzde, öğretim kadromuzun genişlemesiyle birlikte günümüzde moleküler biyolojinin pek çok alanında, örneğin kanserde etkin yeni onkogenlerin veya tümör baskılayıcı genlerin belirlenmesi, programlı hücre ölümü ile kanser ilişkisi, bağışıklık sistemleri bileşenlerinin tanımlanması, toksikoloji ve kanser ilişkisi gibi konularda araştırmalar fare, sıçan  bakteri ve maya gibi model organizmalardan faydalanmaktadır. Gelişim biyolojisi alanında renkli görmeyi sağlayan hücrelerin nasıl sinir sistemine bilgi aktardığı, koku alma reseptörlerinin kimyasalları kodlama mekanizmalarını ortaya koymak üzere nörobilimsel araştırmalar zebra balığı ve meyve sineği modellerinde yapılmaktadır.

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın önemli bir kısmı seçkin üniversite ve araştırma kurumlarında akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Bu kurumlara örnek olarak MIT, Columbia Üniversitesi, Rockefeller Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Max Planck Araştırma Enstitüsü, Pasteur Enstitüsü, Brown Üniversitesi, Baylor College of Medicine, New York Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi, gösterilebilir.

Akademinin ötesinde, Roche, Acıbadem Hastanesi, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi, İlko İlaç, Pfizer, Eczacıbaşı, Sanofi-Aventis gibi alanında lider kuruluşların çeşitli bölümlerinde ve yönetim kademelerinde çalışmakta olan pek çok mezunumuz olduğu gibi gelişmekte olan biyoteknoloji sektöründeki birçok firmanın omurgasını da mezunlarımız oluşturmaktadır. Kök hücre, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri ile adli tıp kurumları da mezunlarımızın başarıyla görev yaptıkları iş alanları arasında bulunmaktadır.

Mezunlarımızın kurmuş olduğu Genomize, GenEra, Anatolia Geneworks gibi biyoteknoloji ve biyoinformatik şirketleri ülkemizin öncüleri olarak görev yapmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

BIO 101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji I

BIO 102

Hücresel ve Moleküler Biyoloji II

BIO 111

Moleküler Biyolojiye Giriş

BIO 106

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

CHEM 103

Genel Kimya I

CHEM 104

Genel Kimya II

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvarı

MATH 102

Analiz II

MATH 101

Analiz I

PHYS 130*

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

PHYS 101*

Fizik I

HSS --

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

BIO 201

Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik

BIO 252

Genetik

BIO 203 / MATH 344

Biyoistatistik  / İstatistik

BIO 254

Genetik Laboratuvarı

CHEM 221

Organik Kimya

MATH 201

Matematik III

CHEM 203

Organik Kimya Laboratuvarı

TK 222

Türkçe II

PHYS 201

Fizik III

CMPE --

Bilgisayar Seçmelisi

HIST 105/ HUM 101

Modern Dünyanın Oluşumu I/

Beşeri Bilimler Seçmelisi

HIST 106/ HUM 102

Modern Dünyanın Oluşumu II/

Beşeri Bilimler Seçmelisi

TK 221

Türkçe I

 

 

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

BIO 301

Biyokimya I

BIO 302

Biyokimya II

BIO 333

Biyokimya Laboratuvarı

BIO 308

Seminer I

BIO 331

Biyolojide Araştırma Teknikleri

BIO 310

Hücresel ve Moleküler Biyoloji III

BIO 353

Moleküler Genetik

BIO 322

Moleküler Biyolojide Araştırma Konuları

BIO 355

Moleküler Genetik Laboratuvarı

BIO 342

Fizyoloji I

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

BIO 403

Bilimsel Yordam

BIO --

Bölüm Seçmelisi

BIO 407

Seminer II

BIO --

Bölüm Seçmelisi

BIO --

Bölüm Seçmelisi

HSS --

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi

BIO --

Bölüm / Alan Seçmelisi

BIO --

Bölüm / Alan Seçmelisi

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

 

Not: Fizik Dersleri 3 veya 4 ders içeren farklı kombinasyonlarda alınabilmektedir.

 

Çift Anadal Programları: 

Matematik, Kimya, Fizik, Kimya Mühendisliği bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
537.50683
Tavan Sıralama: 
2025
Taban Puan: 
515.10594
Taban Sıralama: 
10158
Okul Birincisi Puan: 
512.78868
Okul Birincisi Sıralama: 
11298
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
75+2
Tavan Puan: 
537,20462
Tavan Sıralama: 
1772
Taban Puan: 
513,93051
Taban Sıralama: 
9476
Okul Birincisi Puan: 
508,85915
Okul Birincisi Sıralama: 
12137
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
75+2
Tavan Puan: 
497,34212
Tavan Sıralama: 
1641
Taban Puan: 
449,68416
Taban Sıralama: 
12090
Okul Birincisi Puan: 
438,23921
Okul Birincisi Sıralama: 
17413
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
536,23847
Tavan Sıralama: 
1543
Taban Puan: 
499,11563
Taban Sıralama: 
16268
Okul Birincisi Puan: 
492,36607
Okul Birincisi Sıralama: 
20745
Araştırma Konuları: 

Bölüm Araştırma Konuları

 • Kanser (Mekanizmalar)
 • Immunoloji (Bağışıklık Sistemi Immunoloji Konuları)
 • Gelişim Biyolojisi
 • Gen Anlatımı
 • Epigenetik Mekanizmalar
 • Protein Regülasyonu/Denetleme
 • Hücre Metabolizması ve Yaşlanma
 • Bitki Genetiği
 • Biyoteknoloji

 

Kanser ve İmmünoloji

 • Bağışıklık Sistemi İle Kanser İlişkisi
 • Kanser Oluşumunda Sinyal İletim Yolaklarının Rolü
 • Kanserlerde Gen Denetimi ve Epigenetik Mekanizmalar
 • Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları
 • Gıda Kaynaklı Toksin - Kanser İlişkisi
 • Bağışıklık Sistemi Immunoloji Konuları

 

Gelişim Biyolojisi

 • Biyolojik Sinyal İletim Mekanizmaları
 • Büyüme Faktörlerinin Rolleri
 • Fotoreseptör Farklılaşması
 • Hücre Bölünmesinin Kontrolü
 • Koku Alma Sisteminin Gelişimi

 

Gen Anlatımı

 • Hücre Kontrolünde Etken Yeni Moleküllerin Tanımlanması
 • Patolojik Olgularda Gen Anlatım Profili
 • Stres Koşullarında Gen Anlatımının Kontrol
 • Protein Sentezi ve Protein Sentezinin Kontrolü
 • Protein Modifikasyonları ve Protein Yıkımı

 

Biyoteknoloji

 • Hedefli Kanser Terapileri
 • Aşı Geliştirme
 • Hücresel Tedaviler

 

Bitki Genetiği

 • Bitkilerde stress tolerans mekanizmasında rol alan genlerin belirlenmesi ve işlevsel analizleri
 • Bitkilerde karşılaştırmalı OMİKs analizleri
 • Değişen iklim koşullarına adaptasyonda tohum davranışları
 • Arabidopsis bitkisi doğal varyantlarının çeşitli habitat koşullarına adaptasyonunun ortaya konması amacı ile genetik haritalama çalışmaları
 • Sistem Biyolojisi ile Bitkilerde Konak-Patojen Etkileşimlerinin Araştırılması
 • Simbiyotik İlişkilerden Sorumlu Proteinlerin Tanımlanması