Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümün akademik programı dört alt branşı kapsar: karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyaset kuramı ve Türkiye siyaseti.

Bölümün eğitim vizyonu; öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın yanı sıra soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı içerir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerarası bilgi birikimini desteklemektedir.

Bölüm dengeli ve çok boyutlu bir siyaset bilimi eğitimi vermektedir. Programda siyaset bilimine giriş niteliğindeki zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere değişik konularda çeşitli seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerimiz her biri alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından verilen bu dersleri, lisans programının üçüncü yılından başlayarak alır ve ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşabilirler.

Önde gelen yabancı üniversitelerle yürütülmekte olan öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerimiz lisans düzeyinde yurtdışında bir veya birkaç dönem eğitim alma olanağına sahiptirler.

Mezunlarımız: 

Bölümün akademik ilişkileri öğrencilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma olanakları konusunda önemli açılımlar sağlamaktadır. Her yıl çok sayıda başarılı öğrenci ABD ve Avrupa üniversitelerinden lisansüstü eğitim için burs kazanmaktadır. Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları, yazılı ve görsel medya kuruluşları ve özel şirketlerde kariyer yapmaktadılar.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş

POLS 102

Türk Anayasa Hukuku

EC 101

Ekonomiye Giriş I

EC 102

Ekonomiye Giriş II

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

PSY 101

Psikolojiye Giriş

AD 131

Hukukun Temel Kavramları

SOC 108

Kurumlar Sosyolojisi

MATH 105

Analize Giriş I

MATH 106

Analize Giriş II

HSS --/ AE --

Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

HSS --/ AE --

Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

POLS 201

Siyasal Düşünce Tarihi I

POLS 202

Siyasal Düşünce Tarihi II

POLS 203

Sosyal Bilimlerde İstatistik

POLS 206

Siyaset Biliminde Araştırma Metotları

POLS 215

Karşılaştırmalı Siyaset

POLS 242

Uluslararası İlişkilere Giriş

POLS 217

Diplomasi Tarihi

POLS 246

Türkiye Siyasetine Giriş

COMP --

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

-- / --

Serbest Seçmeli

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

POLS 303

Siyasal İktisadın Temelleri

POLS 340

Dış Politika

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

COMP --

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

POLS --

Bölüm Seçmelisi

-- / --

Serbest Seçmeli

COMP --

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS 472

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

POLS --

Bölüm Seçmelisi

COMP --

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

COMP --

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

-- / --

Serbest Seçmeli

-- / --

Serbest Seçmeli

 

 
Çift Anadal Programları: 

Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İşletme ve Ekonomi bölümleri ile çift anadal programı sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
85+3
Tavan Puan: 
533.84212
Tavan Sıralama: 
129
Taban Puan: 
498.79631
Taban Sıralama: 
1180
Okul Birincisi Puan: 
483.26053
Okul Birincisi Sıralama: 
2092
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
535,41847
Tavan Sıralama: 
77
Taban Puan: 
500,78134
Taban Sıralama: 
1128
Okul Birincisi Puan: 
486,45477
Okul Birincisi Sıralama: 
2186
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
559,99010
Tavan Sıralama: 
1
Taban Puan: 
446,81774
Taban Sıralama: 
1137
Okul Birincisi Puan: 
423,71882
Okul Birincisi Sıralama: 
3183
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
545,49022
Tavan Sıralama: 
18
Taban Puan: 
496,29287
Taban Sıralama: 
992
Okul Birincisi Puan: 
489,02018
Okul Birincisi Sıralama: 
1391
Araştırma Konuları: 
 • Ekonomi Politik
 • Demokratikleşme Sorunları
 • Avrupa Birliği
 • İnsan Hakları
 • Çevre ve Siyaset
 • Diplomasi Tarihi
 • Orta Doğu
 • Edebiyat, Sanat ve Siyaset İlişkileri
 • Karşılaştırmalı Demokratikleşme Çalışmaları
 • Küreselleşme ve Bölgeselleşme
 • Siyasi Kültür ve Sivil Toplum
 • Sosyal Adalet ve Eşitlik
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
 • Türk dış Politikası
 • Uluslararası Göç ve Vatandaşlık/ Türkiye’ye ve Türkiye’den Göç