Okul Öncesi Öğretmenliği

Temel Eğitim Bölümü / Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Toplum kalkınmasında eğitimin önemi ve eğitim kalitesinin belirlenmesinde donanımlı ilköğretim öğretmenlerinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Bu anlayış doğrultusunda bölümümüz, kuramsal ve mesleki bilgi ile etkin, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, çok boyutlu öğrenme ortamları tasarlayıp oluşturabilen, güncel gelişmeleri izleyebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözebilen, ülke gerçeklerinden haberdar, toplumsal sorunlara duyarlı uzman öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü’nde; Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ve Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlarda yüksek nitelikli okulöncesi öğretmenlerinin yanı sıra çocuğa ve ailesine hizmet götüren, erken müdahale yaklaşımını benimsemiş, doğru eğitim politikaları üretebilen, farklı kurumlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeye odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğretim üyelerinin doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki saygın üniversitelerde yapmış olduğu bölümümüzde, öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında özel kurumlarda ve devlet kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, lisansüstü çalışmalar için gerekli donanıma da sahip olarak yetişmektedirler.

Mezunlarımız: 

Mezunlarımız bir kısmı lisansüstü çalışmalarına yurt içindeki ve yurt dışındaki saygın ve seçkin yükseköğretim kurumlarında devam ederken, büyük bir çoğunluğu ise devlet okullarında, eğitim sektöründeki özel kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve farklı alanlardaki çeşitli kurumlarda çalışmaktadır.

Ders Programı: 

1.DÖNEM

 

2.DÖNEM

 

AE111/221

İngilizcede Eleştirel Beceriler I

AE 112 / 222

İngilizcede Eleştirel Beceriler II

ED 101

Eğitime Giriş

PRED 102

Erken Çocukluk Eğitiminin, Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri

PRED 107

Çocuk Fizyolojisi, Sağlığı, Beslenmesi ve İyi Olma Hali

PRED 134

Çocuklar için Sanat Faaliyetleri

PRED 120

Etik Doğruluk ve Akademiye Hazırlık

PSY 101

Psikolojiye Giriş

---

Sınırsız Seçmeli

---

Sınırsız Seçmeli

3.DÖNEM

 

4.DÖNEM

 

ED 211

Eğitim Psikolojisi

PRED 204

Çocuk Gelişimi Kuramları II

ED 221

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temelleri

PRED 212

Program Geliştirme

PRED 203

Çocuk Gelişimi Kuramları I

PRED 218

Uygulamalı Çocuk Gelişimi

PRED 210

Erken Çocuklukta Müzik ve Hareket

TK 222

Türkçe II

PRED 214

Dil Gelişimi ve Erken Yaşlarda Okuma Yazma

---

Sınırsız Seçmeli

TK 221

Türkçe I

 

 

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

5.DÖNEM

 

6.DÖNEM

 

PRED 310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

PRED 318

Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

PRED 313

Erken Müdahale: Kuram ve Uygulama

PRED 320

Araştırma Yöntemleri

PRED 325

Fen ve Matematik Alanlarında Gelişimsel Deneyimler

PRED 321

Çocuk Edebiyatı

PRED 330

Yaratıcı Drama Çalışmaları

PRED 348

Toplum Hizmeti

PRED 333

Eğitimde Veri İşlemesi ve İstatistik

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

---

Bölüm Seçmelisi

 

 

---

Sınırsız Seçmeli

7.DÖNEM

 

8.DÖNEM

 

PRED 411

Çocuk Gelişimi ve Aile Konularında Uygulamalı Araştırma

PRED 414

Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlik Uygulamaları II

PRED 413

Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlik Uygulamaları I

PRED 422

Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Semineri

PRED 416

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı

PRED 424

Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlik Uygulamaları

---

Bölüm Seçmelisi

---

Bölüm Seçmelisi

 

 

Çift Anadal Programları: 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
40+1
Tavan Puan: 
510.51327
Tavan Sıralama: 
94
Taban Puan: 
454.39415
Taban Sıralama: 
1656
Okul Birincisi Puan: 
441.39961
Okul Birincisi Sıralama: 
3117
2022
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
491,90822
Tavan Sıralama: 
369
Taban Puan: 
455,01469
Taban Sıralama: 
2080
Okul Birincisi Puan: 
417,13541
Okul Birincisi Sıralama: 
11175
2021
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
454,16824
Tavan Sıralama: 
384
Taban Puan: 
411,71485
Taban Sıralama: 
2011
Okul Birincisi Puan: 
297,76588
Okul Birincisi Sıralama: 
120613
2020
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
484,67862
Tavan Sıralama: 
1174*
Taban Puan: 
439,58314
Taban Sıralama: 
2449
Okul Birincisi Puan: 
414,67594
Okul Birincisi Sıralama: 
6761
Araştırma Konuları: 
 • Aile Katılımı, Ebeveyn Müdahale ve Güçlendirme Programları
 • Akademik Başarı Testleri Geliştirme
 • Azınlık Çocuklarının Gelişimi ve Eğitimi
 • Barış Eğitimi
 • Cinsiyet ve Cinsellik
 • Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Oluşturma
 • Çocuk Gelişiminde Kültürlerarası Araştırma
 • Çocuk Hakları
 • Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi
 • Çocuklarda Ahlaki ve Sosyal Gelişim
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Çocukların Gelişiminde Babaların Rolü
 • Çocukların Motivasyonu ve Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları
 • Çocukluk Tarihi ve Çalışmaları
 • Dışsallaştırıcı Sorun Davranışlarını İçselleştirme
 • Ebeveynlik Stilleri ve Kültürlerarası İnançlar
 • Erken Çocukluk Eğitimi için Öğretmen Yetiştirme
 • Erken Çocukluk Eğitimi Veren Kurumların Kalite Değerlendirmesi
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretim Programları
 • Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimi
 • Erken Çocuklukta Çift Dillilik, İkinci Dil Eğitimi ve Erken Okuryazarlık
 • Evlilik, Ev İşinde İş Bölümü
 • Küçük Çocuklar arasında Bilişsel ve Sosyal Yeterlilik
 • Mülteci, Göçmen ve Azınlık Çocuklar İçin Erken Müdahale Programları
 • Okulöncesi  Dönemde Okuma-Yazmaya Hazırlık (Erken Okuryazarlık)
 • Okuma Bozuklukları, Teşhisi ve Tedavisi
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Öğretmen Eğitimi
 • Öğretmenlerin İnanç ve Uygulamaları
 • Öğretmenlik Mesleki Gelişimi
 • Program Geliştirme ve Değerlendirme
 • Samimi İlişkiler
 • Sosyal Dezavantajlı Çocuklar: Yoksulluk, Kötü Muamele, Göç, Politik Şiddet, Sosyal Dışlanma
 • Sosyal ve Duygusal Öğrenme
 • Türk Aileleri ve Çocuk Yetiştirme