Kimya Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Kimya Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin devlet ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra, kendilerini geliştirmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda üniversitemizin diğer birimleri tarafından sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz matematik ve fen öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı ve öğretmen eğitimi gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar yürütmekte ve verdikleri alan eğitimi derslerine ilişkin araştırmaları takip ederek derslerini sürekli olarak güncellemektedirler.

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve devlet eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurt içi veya yurt dışında saygın yükseköğretim kurumlarında matematik ve fen eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Mezunlarımız lisansüstü programlarına University of Wisconsin-Madison, Florida State University, University of Texas, California State University, Georgia State University, University College London, Syracuse University, University of Delaware gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde devam etme imkanı bulmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

CHEM 103

Genel Kimya I

CHEM 104

Genel Kimya II

CHEM 107

Pratik Kimyaya Giriş

CHEM 108

Kalitatif Analiz

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

PHYS 101

Fizik I

PHYS 130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

ED 101

Eğitime Giriş

AE 111/112/ HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi / İleri İngilizce I/ II

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

BIO 101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji 1

PHYS 201

Fizik III

CHEM 245

Anorganik Kimya I

CHEM 242

Analitik Kimya

MATH 201

Matris Kuramı

SCED 282

Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED 211

Eğitim Psikolojisi

SCED 240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

-- / --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

CHEM 244

Analitik Kimya Laboratuvarı

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

CHEM 201

Organik Kimya  I

CHEM 202

Organik Kimya II

CHEM 203

Organik Kimya Laboratuvarı I

CHEM 204

Organik Kimya Laboratuvarı II

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

SCED 370

Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

SCED 350

Ortaöğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları I

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

SCED 320

Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

 

 

-- / --

Sınırsız Seçmeli

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

CHEM 351/352/353 

Fizikokimya I/II ya da Fiziksel Kimyaya Giriş

SCED 424

Kimya Eğitiminde Güncel Eğilimler

ED 401

Sınıf Yönetimi

SCED 422

Kimya Öğretimi Uygulaması

SCED 404

Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

-- / --

Çevre Bilimleri Seçmelisi

SCED 421

Kimya Öğretim Yöntemleri

-- / --

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmelisi

SCED 450

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

  

-- / --

Kimya Seçmelisi

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
466.59398
Tavan Sıralama: 
43445
Taban Puan: 
443.33577
Taban Sıralama: 
64321
Okul Birincisi Puan: 
392.49344
Okul Birincisi Sıralama: 
120255
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
480,25247
Tavan Sıralama: 
31573
Taban Puan: 
443,46438
Taban Sıralama: 
62392
Okul Birincisi Puan: 
401,76962
Okul Birincisi Sıralama: 
104121
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
395,19373
Tavan Sıralama: 
47569
Taban Puan: 
369,14209
Taban Sıralama: 
71499
Okul Birincisi Puan: 
358,09075
Okul Birincisi Sıralama: 
82847
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
471,32309
Tavan Sıralama: 
36645
Taban Puan: 
443,19702
Taban Sıralama: 
60495
Okul Birincisi Puan: 
427,83209
Okul Birincisi Sıralama: 
73946
Araştırma Konuları: 
 • Matematiksel, bilimsel ve eleştirel düşünme
 • Öğretmenin öğrenmesi, öğretmen kimliği ve mesleki gelişimi
 • Matematik ve fen öğretiminde ve öğreniminde teknoloji kullanımı
 • Fen eğitiminde görselleştirme
 • Fen eğitiminde kavramsal öğrenme
 • Fen eğitiminde argümantasyon
 • Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 • Matematik ve fen eğitiminde problem çözme
 • Matematik ve fen eğitiminde program tasarımı
 • Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
 • Fen eğitiminde bilimin doğası
 • Erken yaşlarda matematik öğrenimi ve öğretimi
 • Fen eğitiminde epistemoloji
 • Matematik ve fen eğitiminde üstbiliş ve özdüzenleme
 • Matematik öğretiminde ve öğretmen eğitiminde sanal gerçeklik kullanımı
 • STEM Eğitimi
 • Fen eğitiminde bilim iletişimi
 • Olasılık ve istatistik eğitimi