Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Vizyonu

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında disiplinler arası bilimsel bilgi üretmede öncü rol almak; kuram ve araştırmayı bireylerin gelişim ve iyilik durumlarını destekleyici etik mesleki uygulamaya dönüştürmek; tüm varlıklara saygı temelinde toplumsal adalet ve barışa doğru değişimi teşvik etmek.

Misyonu

Bilim insanı-uygulamacı ortak çerçevesi içinde, bireylerin, çiftlerin, ailelerin, grupların, eğitim kuruluşları ve daha geniş toplulukların gelişimsel ve çeşitlilik gösteren gereksinimlerini tanımak ve değerlendirmek; araştırma yapmak ve yayımlamak, araştırma bulgularını bu gereksinimleri karşılayacak hizmetleri ilerletmek üzere hesap verebilir şekilde uygulamak; eğitimsel bilgi ve mesleki deneyimin paylaşılacağı ve yayılacağı yerel ve küresel ortamlar oluşturmak.

Bireylerin eleştirel, yaratıcı, teknolojik açıdan donanımlı ve sorumluluk taşıyan eylemler için girişimde bulunan içgörülü öğrenenler olmaya teşvik edildiği, farklılıklara değer veren, erişilebilir ve destekleyici öğrenme ortamları sunarak örnek oluşturmak. Sosyal adalet ve çevrebilimsel dizge yönelimleriyle uyumlu olarak, etik duruş ve psikolojik danışman kimliğinin gelişimi; alanın ilerlemesine adanmışlık; mesleki görüş alışverişi, işbirliği ve eylem araştırması yoluyla önderlik; çok-kültürlü yeterliklere dayalı toplumsal katılım yoluyla hak savunuculuğu; ve kapsayıcı toplumsal uygulamaları teşvik.

Eğitim Programları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesine bağlı olarak bir alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) lisans; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak da, üç alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim,) yüksek lisans ve bir alanda (Yetişkin Eğitimi) doktora programları yürütmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü ayrıca, Eğitim Fakültesinin diğer dört bölümünde (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Alanları Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü) öğrenim gören öğrencilerine öğretmenlik formasyonu dersleri vermektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programında okul çağındaki çocuklar ve gençler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek meslek insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans programındaki dersler üç ana grupta toplanmaktadır:

 • Kuramsal temel: Eğitim ve öğrenme psikolojisi, eğitimin sosyolojik ve yönetsel temelleri, rehberlik ve psikolojik danışmanın temelleri, kişilik kuramları, yaşam boyu-gelişim, grup dinamikleri, sınıf yönetimi, uyum bozuklukları, psikoeğitimsel konsültasyon vb. 
 • Yöntemsel temel: Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme vb.
 • Uygulama temeli: Danışmanlıkta bireyi tanıma ve değerlendirme teknikleri, danışmanlıkta gözlem ve görüşme teknikleri, sınıf yönetimi, alan uygulaması vb.

Programda toplam dört yıllık lisans eğitimi sonunda öğrenciler, 139/140 ders kredisini tamamlamaktadırlar. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere alan içi ve dışından ilgilerine göre kendilerini geliştirmelerini sağlayan yedi adet seçmeli ders olanakları sunulmaktadır.

Bölüm, eğitim yaklaşımı ve öğretim ortamıyla Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına öncülük etmektedir. Örneğin, on kuşak boyunca seçmeli dersler çerçevesinde yapılanmış olan “Akran Rehberliği” uygulamalı derslerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmiş ve gözetim altında İngilizce Hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin Üniversiteyi, Fakülteyi, Bölümü, mesleği tanımaları, üniversite ortamına alışmalarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmıştır. Bu uygulama ile benzer amaçları taşıyan Bölüm Akranlığı Projesi, Öğrenci İşleri Dekanlığı koordinasyonunda 2020-2021 I. Akademik Dönemi’nde hazırlık danışmanları gözetimindeki gönüllü öğrenciler aracılığıyla istekli olan birçok bölümde uygulanmaya başlanmıştır. 

Bölümde çeşitli görüntü kayıt ve ses sistemleriyle donatılmış Psikoeğitim Laboratuvarı, özellikle uygulamalı derslerde kullanılmaktadır.

Öğrencilere, çeşitli araştırma ve toplumsal sorumluluk projelerinde yer alma ortamı yaratılmaktadır. Başvuruda bulunan ilgili öğrenciler haftada dört saate kadar öğrenci asistanlığı yapabilme gibi bir deneyim fırsatı elde edebilmektedir.

Bölümde öğrenci kontenjanlarına bağlı olarak bazı dönemler açılabilen Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile Çift Anadal Programı yürütülmektedir.

Öğretim Kadrosu

Eğitim Bilimleri Bölümü’nde tam-zamanlı olarak üç profesör, dört doçent, dört doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca alanda çalışan uzmanlar kısmi-zamanlı öğretim elemanı olarak bazı dersleri yürüterek deneyimleriyle programı zenginleştirmektedirler.

Uygulamalı Katkılar

Öğretim elemanlarımız Üniversitenin çeşitli komisyonlarında görev yapmaktadırlar. Ayrıca aşağıdaki merkezlerde kurucu ve yönetici olarak görevlidirler:

 • Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜREM)
 • Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD)
 • Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)
 • Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM)
 • Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM)
Mezunlarımız: 

Mezunlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullar ile araştırma merkezlerinde rehber ve psikolojik danışman olarak, ayrıca aldıkları ek eğitimlerle özel eğitim kurumlarında eğitimci, özel kuruluşlarda insan kaynakları uzmanı elemanı, sağlık merkezlerinde psikolojik danışman gibi görevlerle farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşlarındaki toplumsal katkı çalışmalarında, devlet sektöründe ya da eğitim politikaları geliştiren farklı kuruluşlarda görev yapan mezunlar da bulunmaktadır. Mezunlarımız arasında ek eğitimlerle özel merkezlerde aile/çift danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında özel danışmanlık merkezlerinde çalışanlar bulunmaktadır. Bir kısım mezun ise yurtiçi ya da yurtdışında uzmanlık sonrası eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer ile alanlarına katkı sağlamaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

ED 101

Eğitime Giriş

ED 104

Eğitimin Sosyal Temelleri

ED 121

Birinci Sınıfların Yönelimi

ED 132

Danışmanlıkta Etik Konular

EC 101/102

Mikroekonominin Temelleri / Makroekonominin Temelleri

PHIL 101/112

Felsefeye Giriş / Modern Felsefeye Giriş

SOC 101

Sosyolojiye Giriş

PSY 101

Psikolojiye Giriş I

MATH 105/106

Sonlu Matematiğe Giriş/ Sosyal Bilimler için Analize Giriş

BIO 152

Modern Biyolojiye Giriş

AE 111/112/ ---

İleri İngilizce I/II/ Sınırsız Seçmeli

HIST105/106/ HUM 101/102

Modern Dünyanın Oluşumu I/II Kültürel Etkileşimler I/II

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

ED 201

İstatistiğe Giriş

ED 208

Araştırma Yöntemleri

ED 209

Yaşamboyu Gelişim

ED 252

Eğitim Yönetimi

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

-- / --

Özel Seçmeli (Toplum Hizmetleri)

PSY 241/242

Sosyal Psikoloji/Sosyal Etki ve Davranış

-- / --

Alan Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

ED 309

Uygulamalı Araştırma

ED 330

Temel Danışmanlık Becerileri

ED 325

Kişilik Kuramları

ED 373

Ölçme ve Değerlendirme

ED 370

Program Geliştirme ve Değerlendirme

ED 378

Danışmanlıkta Tanıma Değerlendirmeye Giriş

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Özel Seçmeli (Kültür ve Çeşitlilik)

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

 

 

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

ED 401

Sınıf Yönetimi

ED 434

İleri Danışmanlık Becerileri

ED 425

Grup Dinamikleri ve Danışmanlık

ED 444

Psiko-Eğitimsel Danışmanlık

ED 429

Uyum Bozukluklarını Anlama

ED 478

Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama II

ED 477

Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama I

-- / --

Alan Seçmelisi

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

 

 
Çift Anadal Programları: 

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
481.46351
Tavan Sıralama: 
2237
Taban Puan: 
454.97589
Taban Sıralama: 
5430
Okul Birincisi Puan: 
432.70945
Okul Birincisi Sıralama: 
11579
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
494,49117
Tavan Sıralama: 
1535
Taban Puan: 
452,67976
Taban Sıralama: 
7914
Okul Birincisi Puan: 
438,30884
Okul Birincisi Sıralama: 
12961
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
435,50678
Tavan Sıralama: 
1905
Taban Puan: 
389,75765
Taban Sıralama: 
12551
Okul Birincisi Puan: 
329,99058
Okul Birincisi Sıralama: 
80212
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
489,94367
Tavan Sıralama: 
1336
Taban Puan: 
446,89527
Taban Sıralama: 
7092
Okul Birincisi Puan: 
421,74122
Okul Birincisi Sıralama: 
16320
Araştırma Konuları: 

Öğretim elemanlarımızın akademik ilgi, araştırma ve toplumal katkı konuları, çeşitlilik göstermektedir:

 • Akran rehberliği,
 • Barış eğitimi,
 • Beden-Zihin ilişkisi,
 • Bilinçli farkındalık, 
 • Cezaevi eğitimi,
 • Çocuk istismarı ve ihmali,
 • Çocuk ve ergenlerde sağlık davranışları,
 • Çocuklarda öz-düzenleme becerisi,
 • Danışmanlıkta teknoloji kullanımı,
 • Danışman eğitimi,
 • Danışmanlıkta kültürel konular,
 • Duygusal ve davranışsal bozukluklar,
 • Ebeveyn duyarlığı,
 • Eğitimde cinsiyet ve kimlik,
 • Eğitimde ölçme,
 • Eğitim politikaları,
 • Eleştirel psikanaliz,
 • Eleştirel söylem analizi,
 • Engelli hakları,
 • Gelişimsel psikopatoloji,
 • Göçmen psikolojisi,
 • Güdülenme,
 • Kapsayıcı eğitim, 
 • Karşılaştırmalı eğitim,
 • Kaynaştırma eğitimi,
 • Nitel araştırma yöntemleri,
 • Nörogelişimsel engellilik,
 • Öğretmen eğitimi,
 • Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme,
 • Sınıf yönetimi,
 • Sosyal gelişim,
 • Üniversite danışmanlığı,
 • Yabancı öğrenci deneyimi,
 • Yapılandırıcı Yaklaşım, 
 • Yetişkin eğitimi,
 • Yetişkin okur-yazarlığı,
 • Yükseköğretim çalışmaları.