Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin güvenli ve sağlıklı koşullar içinde daha verimli, etkin, düşük maliyetli ve hatasız çalışmaları ve üretilen hizmet ve ürünlerin müşteriyi memnun edecek kalitede, kullanımı kolay ve güvenli olması için bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri Mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme-bilgi akışı, iş süreçlerinin eniyilemesi, kalite güvencesi, insan performansı, insan-teknoloji ilişkileri, sistem güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi boyutlarını da ele alır ve inceler, kuruluşların yönetsel fonksiyonlarına karar-destek sistemleri tasarlar.

Bölümümüz misyonunu, “Öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-teknik ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde insan-odaklı sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak” olarak belirlemiştir.

1998, 2004, 2010 ve 2016 yıllarında Uluslararası Mühendislik Akreditasyon Kurulu (ABET) sertifikasyonu alan bölümümüzün 2022 yılındaki ABET değerlendirilmesi de başarılı geçmiş ve bölümümüzün sertifikalandırılması Eylül 2023´te beklenmektedir.  Öğrenci ders değerlendirmeleri tüm derslerde titizlikle uygulanmakta; öğrenci ve mezunlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bölümümüzde öğrenci odaklı eğitim felsefesinin bir gereği olarak öğrenci danışmanlığı sistemi uygulanmakta, derslerin tümü bizzat öğretim üyelerince verilmekte ve öğrencilerle ilgili kararlarda öğrenci temsilcisinin katkısı sağlanmaktadır.

Bölümümüz, Türkiye'deki en başarılı lise mezunlarını kendine çeken yüksek bir akademik itibara sahiptir. Birinci sınıfa kabul yüksek rekabete dayalıdır. Kabul edilen öğrenciler genellikle Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girenlerin ilk % 0,05'lik diliminde yer alır. Bölüm, kabul edilen öğrencilerin giriş puanlarına göre Türkiye'deki tüm Endüstri Mühendisliği programları arasında yıllar içinde sürekli olarak birinci sırada yer almaktadır.

Tam zamanlı öğretim üyelerimiz doktora derecelerini ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almıştır. Bölümde ayrıca yurt dışı üniversitelerden geçici misafir öğretim üyeleri ve yurt içi üniversitelerle iş dünyasından gelen yarı zamanlı öğretim üyeleri görev almaktadır.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı

Ergonomi Laboratuvarı

www.ie.boun.edu.tr/ergolab

Esnek Otomasyon ve Zeki İmalat Sistemleri Laboratuvarı

www.bufaim.boun.edu.tr

Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Laboratuvarı

http://sesdyn.ie.boun.edu.tr

Üretim Yönetim Sistemleri Laboratuvarı

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın %31’i lisans eğitimi sonrasında iş hayatına atılırken, %69’u lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı üretim planlama, bilişim teknolojileri, satış/ pazarlama, finans, tedarik zinciri/lojistik gibi iş sahalarında çalışmakta olup büyük çoğunluğu yönetici konumunda bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışındaki birçok şirketin üst düzey yöneticisi konumunda olan mezunlarımızla beraber kamu sektöründe üst düzey görevlerde bulunmuş ve bulunmakta olan mezunlarımız da vardır.

Birçok mezunumuz, Columbia University, Princeton University, Stanford University, University of California-Berkeley, MIT, Georgia Tech, London School of Economics gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinin lisansüstü programlarına burslu kabul edilmektedir. Ayrıca ülkemizde ve yurt dışında önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

MATH 201

Matris Kavramı

PHYS 201

Fizik

PHYS 121

Mekanik ve Termodinamik: Giriş

CMPE 150

 

Bilgi-İşleme Giriş

 

ENGG 110

Teknik Resim

CHEM 105

Kimyanın Temelleri

AE 111/112

AE 221/222

İleri Düzeyde İngilizce I / II

Eleştirel Okuma I / II

IE 120

Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme

3. DÖNEM

4. DÖNEM

IE 201

Orta Düzey Programlama

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

IE 202

Yöneylem Araştırması I

IE 256

Endüstri Mühendisleri için İstatistik

IE 255

Endüstri Mühendisleri için Olasılık

IE 220

İmalat Malzemeleri ve Süreçleri

AD 216

Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi

IE 203

Yöneylem Araştırması II

EC 101

Mikroekonominin İlkeleri

EC 202

Makroekonominin İlkeleri

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

IE 341

Mühendislik Ekonomisi

IE 313

Tedarik Zinciri Yönetimi

IE 306

Sistem Benzetimi

IE --

Uzmanlaşma Dersi

IE 312

Tesis Tasarımı ve Planlama

IE --

Bölüm Seçmelisi

HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

IE --

Bölüm Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HSS --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi

 

 

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

IE 423

Kalite Mühendisliği

IE 492

Bitirme Projesi

IE --

Uzmanlaşma Dersi

IE --

Bölüm Seçmelisi

IE --

Uzmanlaşma Dersi

 -- / --

Serbest Seçmeli Ders

IE --

Bölüm Seçmelisi

CC --

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

CC --

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

HSS --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmelisi

Bölüm Seçmeli Ders Alanları: Yöneylem Araştırması, Üretim/İmalat Sistemleri, Sistem Modelleme, Ergonomi, Finansal Modelleme, Enerji Modelleme, Veri Madenciliği, Kurumsal Bilgi Sistemleri

Bölüm Uzmanlaşma Ders Konuları: Rassal Modeller, Dinamik Sistemler, Ergonomi, Doğrusal Olmayan Modeller, İstatistiksel Tahmin

Not1: Yeterlik sınavını C ile geçen veya bu not ile muaf tutulan öğrenciler AE 111/AE 112 derslerini almak zorundadır. Yeterlik sınavını B ve A ile geçen veya bu notlarla muaf tutulan öğrenciler ise AE 221/AE 222 dersini almak zorundadır.

Not2: Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

 

Çift Anadal Programları: 

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Matematik bölümleri ile çift ana dal programları sunulmaktadır.

Yandal Programları: 

Bölüm öğrencileri lisans eğitimlerinde Endüstri Mühendisliği ana dalın yanında üniversite bünyesinde sunulan Ekonomi, İşletme, Makina Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi yan dal programlarına da katılabilmektedirler.

Değişim Programı: 

Öğrencilerimiz, üniversitenin genel ve bölümün özel değişim anlaşmaları ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin alanımızdaki en güçlü üniversitelerinde bir dönem değişim programı imkânından yararlanmaktadırlar.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
551.25284
Tavan Sıralama: 
153
Taban Puan: 
538.64829
Taban Sıralama: 
1784
Okul Birincisi Puan: 
537.53119
Okul Birincisi Sıralama: 
2021
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
556,47565
Tavan Sıralama: 
10
Taban Puan: 
537,73026
Taban Sıralama: 
1448
Okul Birincisi Puan: 
537,66023
Okul Birincisi Sıralama: 
1460
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
80+2
Tavan Puan: 
532,68238
Tavan Sıralama: 
85
Taban Puan: 
497,56044
Taban Sıralama: 
1617
Okul Birincisi Puan: 
494,07436
Okul Birincisi Sıralama: 
1912
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
553,56378
Tavan Sıralama: 
56
Taban Puan: 
537,91688
Taban Sıralama: 
1263
Okul Birincisi Puan: 
537,01523
Okul Birincisi Sıralama: 
1406
Araştırma Konuları: 
 • Bilgisayar Destekli İmalat
 • Enerji Planlama
 • Ergonomi ve İnsan Faktörleri
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • İnsan Performansı
 • Sistem Güvenliği ve Güvenirliği
 • Kalite
 • Finansal Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İş Analitiği, Veri Madenciliği, Veri Analitiği
 • Lojistik Planlama
 • Optimizasyon
 • Sezgisel Yöntemler
 • Çizge Kuramı
 • Rassal Süreçler
 • Sistem Dinamiği
 • Sosyo-Ekonomik Sistemler
 • İstatistiksel Tahmin