Hukuk

2021 yılında kurulan Hukuk Fakültesi ilk öğrencilerine kavuşmayı bekliyor. Fakültemizde, Boğaziçi Üniversitesinin 159 yıllık geleneği, uluslararası standartlara uygun, modern zamanın gereksinimlerini göz önünde bulunduran yenilikçi bir hukuk eğitimiyle harmanlanacaktır.

Hukuk Fakültesinin temel misyonu, toplumun sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, küresel gelişmelere uyum sağlayabilecek, topluma ve içinde bulunduğu çevreye duyarlı ve en önemlisi adalet anlayışını temel ilke edinen hukukçular yetiştirmektir.
 

Lisans eğitimi

Fakültemiz hem Türkiye'de hem uluslararası arenada hukukun her alanında çalışabilecek mesleki yetkinliğe sahip, İngilizce ve Türkçe hukuk literatürüne hâkim, çok yönlü hukukçular yetiştirmek amacıyla uzmanlaşmaya imkân tanıyan, disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden bir eğitim programı benimsemektedir.

Öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesince düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavını geçemedikleri taktirde Üniversite bünyesinde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi almakta, lisans eğitimi süresince de İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde öğrenim görmektedir. Zorunlu derslerin Türk Hukukunu ilgilendirenleri Türkçe, uluslararası ve disiplinlerarası olanları İngilizce, seçmeli dersler ise tümüyle İngilizce işlenmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden alınan dersler ile birlikte, toplam ders sayısının yarıdan fazlası İngilizcedir.

Fakültemizde çok yönlü hukukçular yetiştirmek için disiplinlerarası yönü ile öne çıkan bir eğitim programı oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri sadece Hukuk Fakültesi’nden değil aynı zamanda Ekonomi, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden de zorunlu dersler almakta; yine bunlar ve/veya diğer bölümlerden seçmeli dersler alabilmektedir. Ayrıca, Hukuk Fakültesi ile diğer bölümler arasında karşılıklı çift anadal programları açılması için gerekli çalışmalar da hızla devam etmektedir.

Fakültemizde, mezunlarımızın hukuk mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli hukuki bilgiyi edinebilecekleri temel nitelikte derslerin yanı sıra, özellikle uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, ekonomi ve finans hukuku, bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi belirli alanlarda uzmanlaşmalarına zemin hazırlayacak şekilde geniş bir yelpazede seçmeli dersler de verilmektedir. Bu doğrultuda, Fakülte tarafından sunulan güncel ve uluslararası geçerliliği olan, disiplinlerarası tartışmalara değinen seçmeli derslerin yanı sıra Üniversite’nin diğer bölümleri tarafından sunulan dersler ile öğrencilerimize kendi belirledikleri alanlarda uzmanlaşmaları için gerekli esneklik ve serbestlik sağlanmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerine en fazla seçim hakkı tanıyan hukuk fakülteleri arasında yer almaktadır. 

Fakültemizin ulusal ve uluslararası değişim programlarında aktif bir şekilde yer alması için hem Boğaziçi Üniversitesi’nin hem de akademisyenlerimizin bağlantıları ile çok sayıda önde gelen üniversite ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca bu anlaşmaların sayısının artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya hızla devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yalnızca öğrenci ve akademik personel gönderen değil, aynı zamanda öğrenci ve akademik personel kabul eden bir fakülte olmayı hedeflemekte, bu doğrultuda öğrencilerimize uluslararası bir atmosferde eğitim alma imkânı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanı, vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesini mümkün kılabilmek amacıyla 70 öğrenci ile sınırlı tutulmuştur. Fakültemiz, ilk öğrenci alımı ile birlikte Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında en yüksek taban puanla öğrenci alan ikinci hukuk fakültesi olmuştur.

 

Öğretim Kadrosu

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim-öğretim hayatına yüksek öğrenimlerini Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış, uzmanlık alanlarında yetkin, başarılı, genç ve dinamik bir akademik kadro ile başlamıştır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin lisansüstü öğrenimlerini gördüğü üniversitelere İngiliz Üniversitelerinden University of Oxford, London School of Economics and Political Science, King's College London, Queen Mary University of London, the University of Manchester, University of Glasgow, Alman Üniversitelerinden Universität zu Köln, Fransız Üniversitelerinden Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne örnek olarak verilebilir. Öğretim üyelerimiz, dünyanın önde gelen hukuk fakültelerindeki araştırma grupları ile aktif işbirliklerini devam ettirmektedirler. Amerikan Üniversitelerinden Yale University, Alman Üniversitelerinden Eberhard Karls Universität Tübingen ve Fransız Üniversitelerinden Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, öğretim üyelerimizin 2022-2023 öğretim yılında misafir araştırmacı statüsünde görev aldıkları üniversiteler arasındadır. 2023-2024 öğretim yılında ise iki öğretim üyesi University of Oxford’da, bir öğretim üyesi University of Bath’de misafir araştırmacı olarak bulunacaktır.

 

Araştırma

Fakültemiz Türkçe ve İngilizce hukuk literatürünü sadece takip etmeyi değil aynı zamanda yönlendirmeyi ve uluslararası standartlarda araştırmalara ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk alanında disiplinlerarası araştırma eksikliğini giderecek bir yapı kurulacak; ulusal ve uluslararası güncel hukuki meseleleri esas alan araştırma projeleri geliştirilecek ve bu araştırmaların çıktıları doğrultusunda yayınlar üretilerek hukuk alanına katkıda bulunulacaktır. Bu itibarla Hukuk Fakültesi bünyesinde görev yapan her bir akademisyen kendi uzmanlık alanına göre Boğaziçi Üniversitesindeki diğer fakülte, enstitü ve merkezler ile iş birliği imkânlarını kullanmaktadır. Böylece Hukuk Fakültesi ile diğer birimler arasında bir sinerji yaratılmakta, birbirini destekleyen ve tamamlayan bu akademik yapı sayesinde üniversitedeki araştırma ortamı ile akademik çıktıların hem nitelik hem nicelik bakımından daha da iyileştirilmesine katkı sunulmaktadır.

Hukuk Fakültesi bünyesindeki akademisyenler, hukukun farklı alanlarında ve disiplinlerarası alanlarda çalışacak merkezlerin kurulmasına öncülük edeceklerdir. Örneğin, güncel hukuki tartışmalara göre, yapay zekâ, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, fikri mülkiyet ve inovasyon gibi kavramların hukuk ile etkileşimi ya da hukukun ekonomik analizi üzerine çalışmalar yürüten merkezler kurulabilecektir.

Fakültemizin güncel hukuki meselelerin uluslararası düzlemdeki tartışmalar ışığında ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelendiği bir merkez haline gelme vizyonu doğrultusunda, üniversite kütüphanesinin Türkçe ve İngilizce hukuk literatürü ile özellikle çevrim içi kaynaklara erişim açısından önde gelen üniversite kütüphanelerinden biri olması için yürütülen çalışmalar da hızla devam etmektedir.

Mezunlarımız: 

Uluslararası bir atmosferde, çift dilde, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yönü ile öne çıkan bir hukuk öğrenimi görecek olan mezunlarımız, küresel ölçekte gelişen hukuki meseleleri analiz edebilecek ve bunlara çözüm üretebilecek hukukçular olacaklardır. Esnek ve uzmanlaşmaya imkân tanıyan eğitim programına tabi şekilde ve disiplinlerarası çalışmalar yürüten akademik kadromuzun rehberliğinde lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız temel hukuki bilgiye ek olarak, seçtikleri alanın hukuki detaylarına nüfuz etmelerini sağlayan bir yetkinlik de kazanabileceklerdir.

Mezunlarımız Türkiye’de ve dünyada önde gelen hukuk bürolarında avukatlık yapabilecek; tahkim uyuşmazlıklarında taraf vekili veya hakem olarak yer alabilecek; hakim ve savcı olabilecek; prestijli akademik kurumlarda yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam ederek akademisyenlik yapabilecek; uluslararası düzlemde ise Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yargı organlarında görev alabilecektir. Fakültemiz öğretim üyelerinin Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle bağlantıları, öğrencilerimizin de mezuniyetlerinden sonra gerek yurt içinde gerek yurt dışında istedikleri kariyer yolunu çizmesinde katkı sağlayacaktır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

- Hukuka Giriş (EN)

- Anayasa Hukukunun Genel Esasları (EN)

- Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku (TR)

- Sosyolojiye Giriş (EN)

- Mikroekonominin İlkeleri (EN)

- Felsefeye Giriş (EN)

2. DÖNEM

- Hukuk Metodolojisi (EN)

- Türk Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı (TR)

- Aile Hukuku (TR)

- Psikolojiye Giriş (EN)

- Makroekonominin İlkeleri (EN)

- Siyaset Bilimine Giriş (EN)

3. DÖNEM

- Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) (TR)

- Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) (TR)

- İdare Hukuku I (TR)

- Milletlerarası Hukuk (EN)

- Hukuk Tarihi (EN)

- Türkçe I 

- Bölüm Seçimlik (EN)

4. DÖNEM

- Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) (TR)

- Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) (TR)

- İdare Hukuku II (TR)

- İnsan Hakları Hukuku (EN)

- Hukuk Felsefesi (EN)

- Türkçe II 

- Bölüm Seçimlik (EN)

5. DÖNEM

- Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) (TR)

- Ticaret Hukuku (TR)

- Medeni Usul Hukuku I (TR)

- Ceza Hukuku (Özel Hükümler) (TR)

- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

- Bölüm Seçimlik (EN)

6. DÖNEM

- Eşya Hukuku (TR)

- Şirketler Hukuku (TR)

- Medeni Usul Hukuku II (TR)

- Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (TR)

- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

- Bölüm Seçimlik (EN)

7. DÖNEM

- Ceza Muhakemesi Hukuku I (TR)

- İcra ve İflas Hukuku I (TR)

- Milletlerarası Özel Hukuk (TR)

- İş Hukuku (TR)

- HSS Seçimlik (EN)

- Bölüm Seçimlik (EN)

8. DÖNEM

- Ceza Muhakemesi Hukuku II (TR)

- İcra ve İflas Hukuku II (TR)

- Miras Hukuku (TR)

- HSS Seçimlik (EN)

- Bölüm Seçimlik (EN)

- Serbest Seçimlik (EN)

 

Bölüm seçmeli ders listesi

- Hukuk ve Kamu Politikası

- Avrupa Birliği Hukuku

- Uluslararası Deniz Hukuku

- Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

- Uluslararası Örgütler Hukuku

- Karşılaştırmalı Hukuk

- Regülasyon Hukuku

- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi

- Enerji Hukuku

- Rekabet Hukuku

- İnternet Hukuku

- Fikri Mülkiyet Hukuku

- Bilişim Suçları

- Ekonomik Suçlar

- Karşılaştırmalı Ceza Hukuku

- Kriminoloji

- Uluslararası Ceza Hukuku

- Sermaye Piyasası Hukuku

- Sigorta Hukuku

- Deniz Ticareti Hukuku

- Hukuk ve Ekonomi

- Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

- Elektronik Ticaret Hukuku

- Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

* Bölüm seçmeli derslerinin dili İngilizcedir.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
548.27159
Tavan Sıralama: 
26
Taban Puan: 
496.68948
Taban Sıralama: 
1284
Okul Birincisi Puan: 
494.92898
Okul Birincisi Sıralama: 
1375
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
527,97583
Tavan Sıralama: 
168
Taban Puan: 
491,72665
Taban Sıralama: 
1741
Okul Birincisi Puan: 
479,28351
Okul Birincisi Sıralama: 
2938