Dilbilimi

Lisans eğitimi

Dilbilim lisans programında doğal dillerin yapısını anlamaya yönelik yöntemler tanıtılır ve dilbilim kuramının temelleri araştırılır. Bu amaçla programın birinci yılında genel dilbilimin kavramsal altyapısı öğrenciye tanıtılır. Bunu ikinci yılda dilbilimsel çözümlemenin temelini oluşturan kuramsal dilbilim dersleri izler. Üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler, dilbilimin değişik alt alanlarını incelemeğe yönelerek dilbilimdeki çeşitliliği yansıtır. Program bir yandan eleştirel düşüncenin oluşumu, diğer yandan da dil verisi elde etmek için kullanılan yöntemler üzerinde durur. Ayrıca, öğrencilerin doğal dilleri modelleyebilmeğe hazırlanması da programın başka bir boyutudur. Bu yaklaşım, bir dilin yapısının betimlenmesi, dilbilgisinin iç yapısını, dil bozukluklarının yapısal özellikleri, farklı bağlamlarda dil kullanımı ve birinci ve ikinci dillerin edinimi gibi çeşitli konularda öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine ve bunların üzerinde yoğunlaşmalarına olanak tanır.

Lisans programı Üniversitemizin çok yönlü eğitim felsefesine uygun bir yapıdadır. Lisans programını bitirme koşulu 130/134 kredidir. Bunun içinde 10 zorunlu dilbilim dersi ve dilbilimin farklı alanlarını kapsayan 6 seçmeli dersin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarını genişletecek diğer bölümlerden alınan dersler de yer almaktadır. Ayrıca ikinci bir yabancı dil zorunluluğu da programın bir parçasıdır.

Lisansüstü eğitim

Dilbilim alanında 1973’den beri Yüksek Lisans, 1998’den beri de Doktora Programı sürdürülmektedir. Yüksek Lisans programımızdan mezun olup halen yurt dışında tam burslu olarak Doktora yapan öğrencilerimiz MIT, Stanford University, Harvard University, University of California, San Diego, University of Pennsylvania, UMASS Amherst, University of Michigan, Ann Arbor, University of Chicago, University of Southern California, Purdue University, Leipzig University ve University of Delaware’de öğrenimlerini sürdürmektedirler.

Lisansüstü Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz ise Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Brown University, Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde çeşitli akademik kadrolarda dil ve dilbilimle ilgili görevlerini sürdürmektedir.

Ders Programı: 

1.DÖNEM                                                                       

2.DÖNEM                                                                       

LING 101

Dil ve Dilbilime Giriş I

LING 102

Dil ve Dilbilime Giriş II

PSY 101

Psikolojiye Giriş

LING 104

Ses Bilgisi

PHIL 101

Felsefeye Giriş

ENGL 106

Roman

HIST 105 / HUM 101

Modern Dünyanın Oluşumu I/ Kültürel Etkileşim I

HIST 106 / HUM 102

Modern Dünyanın Oluşumu II/ Kültürel Etkileşim II

AE --

İleri Düzeyde İngilizce

AE --

İleri Düzeyde İngilizce

3.DÖNEM                                                                       

4.DÖNEM                                                                       

LING 201

Sesbilim

LING 202

Biçimbilim

LING 203

Sözdizim

LING 206

Dil Tipolojisi

PHIL 131

Mantık

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Matematik / Bilim Seçmelisi

-- / --

Matematik/ Bilim Seçmelisi

-- / --

Yabancı Dil Seçmelisi

-- / --

Yabancı Dil Seçmelisi

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5.DÖNEM                                                                       

6.DÖNEM                                                                       

LING 313

Modern Türkçenin Ses ve Biçim Yapısı

LING 314

Modern Türkçenin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

LING --

Alan Seçmelisi

LING --

Alan Seçmelisi

LING --

Alan Seçmelisi

LING --

Alan Seçmelisi

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Yabancı Dil Seçmelisi

-- / --

Yabancı Dil Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7.DÖNEM                                                                       

8.DÖNEM                                                                       

LING 411

Dilbilim Yöntemleri

LING 412

Araştırma ve Yazma

LING --

Alan Seçmelisi

LING --

Alan Seçmelisi

LING/COMP

Alan Seçmelisi / Tamamlayıcı Seçmeli

LING/COMP

Alan Seçmelisi / Tamamlayıcı Seçmeli

COMP --

Tamamlayıcı Seçmeli

COMP --

Tamamlayıcı Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

Not1: Yeterlilik sınavını C ile geçen öğrenciler AE 111 ve AE 112 derslerini almak zorundadır. Yeterlilik sınavını B ve daha üstü ile geçen öğrenciler AE 2XX veya üstü dersleri almak zorundadır. 

Not2: Bilim Seçmelisi BIO, CHEM, PHYS, SCI derslerinden; Tamamlayıcı Seçmeliler FLED, PHIL,POLS, PSY,SOC, TKL,TR derslerinden; Yabancı Dil Seçmelileri ise Boğaziçi Üniversitesinde sunulan dil dersleri arasından seçilmelidir.

 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
525.91945
Tavan Sıralama: 
728
Taban Puan: 
495.28200
Taban Sıralama: 
3112
Okul Birincisi Puan: 
483.69869
Okul Birincisi Sıralama: 
4533
2022
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
548,56596
Tavan Sıralama: 
43
Taban Puan: 
497,93825
Taban Sıralama: 
2513
Okul Birincisi Puan: 
494,15446
Okul Birincisi Sıralama: 
2870
2021
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
508,35871
Tavan Sıralama: 
470
Taban Puan: 
463,24681
Taban Sıralama: 
2745
Okul Birincisi Puan: 
429,24833
Okul Birincisi Sıralama: 
6604
2020
Puan Türü: 
DİL
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
541,24196
Tavan Sıralama: 
89
Taban Puan: 
484,60256
Taban Sıralama: 
2406
Okul Birincisi Puan: 
470,22576
Okul Birincisi Sıralama: 
3517
Araştırma Konuları: 
  • Sesbilim, Biçimbilim, Sözdizim, Anlambilim, Psikodilbilim, Bilgisayarlıdilbilim, Dil  Edinimi, Söylem Yapısı çalışmaları
  • Kuramsal dilbilim açısından Türkçe’nin yapısı
  • Diğer Altay dilleri (Türki diller: Kırgızca, Özbekçe, Kazakça vd) ve Japonca
  • Türkiye’de konuşulan azınlık dillerinin, belgelenmesi, incelenmesi ve dil etkileşimi (Lazca, Türk İşaret Dili, Kurmanji, Ladino, Sauzini, Sason Arapçası, Gürcüce, Pomakça, Yunanca, v.d.)