Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin devlet ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra, kendilerini geliştirmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda üniversitemizin diğer birimleri tarafından sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama becerilerine sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz matematik ve fen öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı ve öğretmen eğitimi gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar yürütmekte ve verdikleri alan eğitimi derslerine ilişkin araştırmaları takip ederek derslerini sürekli olarak güncellemektedirler.

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve devlet eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurt içi veya yurt dışında saygın yükseköğretim kurumlarında matematik ve fen eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Mezunlarımız lisansüstü programlarına University of Wisconsin-Madison, Florida State University, University of Texas, California State University, Georgia State University, University College London, Syracuse University, University of Delaware gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde devam etme imkanı bulmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

MATH 111

Matematiksel Yapılara Giriş

MATH 162

Ayrık Matematik

PHYS 101

Fizik I

PHYS 130

Termodinamik, Dalgalar, Optik ve Modern Fizik

PHIL 131

Mantık I

AE 111/112/ HSS --

Sosyal Bilimler Seçmelisi / İleri İngilizce I/ II

ED 101

Eğitime Giriş

-- / --

Sınırsız Seçmeli

3. DÖNEM

 

4. DÖNEM

 

MATH 201

Matris Kuramı

MATH 202

Diferansiyel Denklemler 

PHYS 201

Fizik III

MATH 222

Gruplar Kuramı

MATH 231

İleri Analiz I

SCED 282

Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri

ED 211

Eğitim Psikolojisi

SCED 240

Bilim, Teknoloji ve Toplum

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

-- / --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

5. DÖNEM

 

6. DÖNEM

 

-- / --

Matematik Seçmelisi

-- / --

Matematik Seçmelisi

SCED 301

Vardamlı İstatistik I

-- / --

Matematik Seçmelisi

SCED 352

Ortaöğretim için Cebir

-- / --

Matematik Seçmelisi

SCED 371

Matematik Öğretim Yöntemleri

SCED 370

Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

 

8. DÖNEM

 

ED 401

Sınıf Yönetimi

SCED 432

Matematik Öğretmenliği Uygulaması

SCED 404

Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 431

Ortaöğretimde Matematik Öğretim Yöntemleri

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 450

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması

-- / --

Sınırsız Seçmeli

SCED 470

Matematik/Fen Eğitiminde Dijital Teknolojiler

-- / --

Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır. 

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
495.16626
Tavan Sıralama: 
21772
Taban Puan: 
472.10209
Taban Sıralama: 
38835
Okul Birincisi Puan: 
464.71113
Okul Birincisi Sıralama: 
45155
2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
497,56765
Tavan Sıralama: 
19141
Taban Puan: 
480,56037
Taban Sıralama: 
31327
Okul Birincisi Puan: 
468,45078
Okul Birincisi Sıralama: 
40950
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
448,85522
Tavan Sıralama: 
12430
Taban Puan: 
410,10638
Taban Sıralama: 
35424
Okul Birincisi Puan: 
406,12954
Okul Birincisi Sıralama: 
38546
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
20+1
Tavan Puan: 
492,27225
Tavan Sıralama: 
20816
Taban Puan: 
473,14232
Taban Sıralama: 
35188
Okul Birincisi Puan: 
462,28843
Okul Birincisi Sıralama: 
44053
Araştırma Konuları: 
 • Matematiksel, bilimsel ve eleştirel düşünme
 • Öğretmenin öğrenmesi, öğretmen kimliği ve mesleki gelişimi
 • Matematik ve fen öğretiminde ve öğreniminde teknoloji kullanımı
 • Fen eğitiminde görselleştirme
 • Fen eğitiminde kavramsal öğrenme
 • Fen eğitiminde argümantasyon
 • Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 • Matematik ve fen eğitiminde problem çözme
 • Matematik ve fen eğitiminde program tasarımı
 • Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
 • Fen eğitiminde bilimin doğası
 • Erken yaşlarda matematik öğrenimi ve öğretimi
 • Fen eğitiminde epistemoloji
 • Matematik ve fen eğitiminde üstbiliş ve özdüzenleme
 • Matematik öğretiminde ve öğretmen eğitiminde sanal gerçeklik kullanımı
 • STEM Eğitimi
 • Fen eğitiminde bilim iletişimi
 • Olasılık ve istatistik eğitimi