Turizm İşletmeciliği

Geçmişi 1976 yılına dayanan bölümümüz, 1996 yılından itibaren dört yıllık ‘Turizm İşletmeciliği’ lisans eğitimi ve 2012 güz dönemi itibariyle ‘Sürdürülebilir Turizm Yönetimi’ konusunda yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Bölümümüzün amacı, turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili iyi bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek yöneticiler yetiştirmektedir. Ders programı, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm işletmeciliği mesleğinin gerektirdiği çeşitli uygulamalı alanlar çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir.

Ders programımızdan her bölüm öğrencsinin alması gereken zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır ve öğrencilerimiz, hem turizm endüstrisinde yararlı olabilecek hem de kendilerini farklı alanlarda geliştirecek  bölüm dışı seçmeli dersleri, Üniversitemizin çeşitli bölümlerinden alabilmektedir. Öğrencilerin yaz aylarında, Bölüm tarafından onaylanan ulusal ve uluslararası kurumlarda (yurtiçi/yurtdışı) toplam 60 gün zorunlu staj yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimlerinin bir dönemini, çok çeşitli değişim programları (örn: Erasmus)  kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede sürdürebilmektedir.

Eğitimi boyunca her öğrencimizin akademik konularda kendisine yol gösterecek bir akademik danışmanı bulunmakta, öğrencilerimize idari konularda destek vermek için de bir öğrenci işleri uzmanı  bölümümüzde görev almaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Projeleri ve Akademik Çalışmalar

Bölümümüzde öğretim üyelerimiz ve turizm endüstrisi temsilcilerinin ortak katılımıyla yürütülen UNDP, UNWTO, UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ahiler ve Trakya Kalkınma Ajansı, TÜROB, TUBİTAK gibi ulusal ve uluslararası çeşitli kurumlar tarafından desteklenen projelerden bazıları şunlardır:

 • “Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi” projesi (1.12.2021-1.12.2024) TÜBİTAK desteğiyle yürütülmektedir.
 • Kapadokya Bölgesi Turizm Mevcut Durumu Analizi Çalışması İçin Yol Haritası” konulu proje; Ahirler Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülmüştür.
 • Gelecek Turizmde isimli sürdürülebilir destek fonu projesinin değerlendirme raporu; UNDP ve Anadolu Efes işbirliğiyle yürütülmüştür.
 • “İstanbul Otellerinin Rekabetçiliğine Kapsamlı Bir Bakış” konulu proje; Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) desteği ile yürütülmüştür.
 • Trakya Bölgesinde Yiyecek ve İçecek Alanında Mesleki Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi; Kırklareli Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle yürütülmüştür.
 • Trilye Yaz Atölyesi - Mimar Sinan Üniversitesi ile Mudanya Belediyesi ve Çekül Vakfı işbirliği ile.
 • "Kastamonu'da Kırsal Turizm" konlu proje; San Diego University ile yürütülmüştür.
 •  “Trakya Bölgesi Turizm Master Planı” konulu proje; Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Trakya Kalkınma Ajansı ortak projesidir.
 • Kars Kültür Turizm geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçları saptanması projesi; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP, UNWTO ve UNESCO desteği ile yürütülmüştür.

Ulusal/Uluslararası Konferanslar

Bölümümüzün çeşitli konularda düzenlediği toplantı ve konferanslardan bazıları:

 • Sürdürülebilir Turizm Zirvesi- Sürdürülebilir Turizm Derneği işbirliği ile Aralık 2021'de düzenlenmiştir.
 • Global Conference on Hospitality, Tourism, Event and Leisure Management – University of South Florida Turizm ve Teknoloji Liderliği ile Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültelerinin işbirliği ile Ekim 2019’da düzenlenmiştir.
 • Heritage, Tourism and Hospitality – Rotterdam Erasmus University İşletme Fakültesi ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile Ekim 2014’te düzenlenmiştir.
 • Sustainability Issues in Tourism - New Buckinghamshire University işbirliğiyle Ekim 2013’te düzenlenmiştir.
 • Advances in Tourism and Hospitality Marketing and Management 2011 Conference (2011 AHTMM) - Washington State University ile ortak düzenlenmiştir.
 • Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism (CCSCT 2009)
Mezunlarımız: 

Lisans eğitimi sonunda öğrencilerimiz yönetim, finans, pazarlama, varış noktası yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ekonomi, iletişim,  etkinlik yönetimi, yiyecek-içecek yönetimi, konaklama ve seyahat işletmeciliği vb. konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına adım atmaktadırlar. Mezunlarımızdan bazıları yurtiçinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerde, yurtdışında ise University of Amsterdam, London School of Economics, University College London, City University of New York, University of Houston, University of York, HEC Paris, Norwegian School of Economics and Business Administration, University of Massachusets, University of Connecticut ve Warwick University gibi dünyanın saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmektedir veya derecelerini tamamlamışlardır. İş hayatına atılan mezunlarımız ise, Ritz Carlton, Hyatt Regency, Swissotel, Çırağan Oteli, Hilton, Four Seasons, Istanbul W Hotel, İstanbul Marriott gibi oteller, Expedia, Booking.com, VIP Turizm, Oyak Turizm, gibi seyahat işletmelerinde ve Turizm Bakanlığı, ICVB merkezi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve yerel yönetimlerde yönetici ve yönetici adayı olarak çalışmaktadır. Turizm endüstrisi dışında, iletişim, lojistik, bakanlığı, üretim, danışmanlık gibi diğer sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda da çalışmalarını başarıyla sürdüren mezunlarımız bulunmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TRM 101

Turizm Endüstrisine Giriş

TRM 104

Çevre ve Turizm

TRM 107

Anadolu Uygarlıkları

TRM 108

Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri

TRM 111

Ekonomi I

TRM 112

Ekonomi II

TRM 141

Psikolojiye Giriş

TRM 124

İş İletişimi

TRM 151

İşletme Matematiği

TRM 134

Yönetim Prensipleri

COMP/HSS/

DPTE

Serbest Seçmeli

COMP/HSS/

DPTE

Serbest Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TRM 223

Konaklama Endüstrisi

TRM 224

Kişilerarası İletişim

TRM 231

Finans Muhasebesi

TRM 232

Turizm Endüstrisi İçin Yönetim Muhasebesi

TRM 241

Hukuka Giriş

TRM 242

Turizm Hukuku

TRM 257

Uygulamalı İstatistik I

TRM 258

Uygulamalı İstatistik II

TRM 263

Pazarlama Prensipleri

TRM 282

Seyahat Endüstrisi

-- / --

Yabancı Dil

-- / --

Yabancı Dil

TK 221

Türkçe I

TK 222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

TRM 331

İnsan Kaynakları Yönetimi

TRM 336

Örgütsel Davranış

TRM 335

İşletme Finansına Giriş

TRM 364

Hizmet Pazarlaması

TRM 355

Araştırma Yöntemleri

TRM 378

Yiyecek Hizmetleri Yönetimi

-- / --

Yabancı Dil

-- /--

Yabancı Dil

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

7. DÖNEM

8. DÖNEM

TRM 405

Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi

TRM 408

Hizmet Endüstrilerinde Yöneylem Araştırması

TRM 409

İş Ahlakı

TRM 472

İşletme Stratejisi

TRM 413

Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma

TRM 492

Turizmde Özel Araştırmalar

COMP -- 

Tamamlayıcı Seçmeli

COMP --

Tamamlayıcı Seçmeli

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

DPTE --

Bölüm Seçmelisi

Lisans Seçmeli Dersler

TRM 123

Profesyonel İletişim

TRM 146

Turizmin Sosyal Yönleri

TRM 239

Seyahat Coğrafyası

TRM 162

Uygarlıklar Tarihi

TRM 153

İşletmelerde Başlangıç Düzeyi Bilgisayar Kullanımı

TRM 338

Yönetimde Serüvenle Öğrenme

TRM 301

Eski Kentler ve Turizm

TRM 366

Yatırım Yönetimi

TRM 307

Anadolu Mitolojileri

TRM 368

Hizmetlerin Pazarlama Açısından Tanıtımı

TRM 313

Turizmde Ekonomik Konular

TRM 374

Seyahat Endüstrisi için Bilişim Sistemleri

TRM 315

Kruvaziyer Taşımacılığı ve Marinalar

TRM 376

Otel Endüstrisi için Bilişim Sistemleri

TRM 363

Hizmet Kalitesi Yönetimi

TRM 384

Ulaşım Sistemleri

TRM 371

Yiyecek Bilimi ve Beslenme

TRM 392

Sanitasyon ve Hijyen Kuralları

TRM 373

Yiyecek Sosyolojisi

TRM 402

Özel İlgi Turizmi

TRM 377

Uluslararası Mutfaklar

TRM 406

Tüketici Davranışı

TRM 404

Öğrenen Organizasyonlar

TRM 436

Kurumsal Bazda Danışmanlık

TRM 407

Eğlence, Dinlence Yönetimi

TRM 438

Havayolu Yönetimi II

TRM 411

Kültür Yönetimi

TRM 468

Turistik İşletmenin Bakım Onarım Yönetimi

TRM 435

Farklılık Yönetimi

TRM 474

Turizmde Güvenlik Yönetimi

TRM 437

Havayolu Yönetimi I

TRM 476

E-Pazarlama

TRM 465

Turizmde Güncel Konular

TRM 480-Z

Special Topics

 

Çift Anadal Programları: 

Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
497.22796
Tavan Sıralama: 
1259
Taban Puan: 
480.00288
Taban Sıralama: 
2374
Okul Birincisi Puan: 
441.49088
Okul Birincisi Sıralama: 
8377
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
494,9217
Tavan Sıralama: 
1506
Taban Puan: 
474,97275
Taban Sıralama: 
3510
Okul Birincisi Puan: 
440,45077
Okul Birincisi Sıralama: 
11947
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
435,35257
Tavan Sıralama: 
1919
Taban Puan: 
406,46310
Taban Sıralama: 
6508
Okul Birincisi Puan: 
318,93953
Okul Birincisi Sıralama: 
102943
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
475,54504
Tavan Sıralama: 
2489
Taban Puan: 
444,40411
Taban Sıralama: 
7692
Okul Birincisi Puan: 
403,15393
Okul Birincisi Sıralama: 
32373
Araştırma Konuları: 
 • Turizmin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkileri
 • Varış Noktası Geliştirilmesi ve Pazarlanması
 • Turistik İşletmelerde Risk ve Afet Yönetimi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Toplum Tabanlı Turizm
 • Kültürel Miras
 • Kırsal Turizm
 • Turizm sektöründe cinsiyet eşitliği ve kapsayılıcılık