Uluslararası Ticaret

Günümüzde uluslararası ticaret, fiziksel sınırların ötesinde, küresel ve bölgesel dijital pazarlar, yenilikçi ürün ve hizmetler, fikri ve sınai haklar ve teknolojik gelişmeler ile şekillenmektedir. İnovasyon ve teknoloji odaklı akıllı büyüme, dijital dönüşüm gibi kavramlar, uluslararası ticarete yeni dinamikler katmaktadır. Bu dinamikleri anlayan, şekillendiren ve yöneten liderler yetiştirmek vizyonuyla kurulan bölümümüz, Türkiye’nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunmak üzere ülkemizde uluslararası ticaret alanında lisans diploması veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

Bölümün disiplinlerarası nitelikteki programı, öğrencilerin uluslararası arenada başarıyla liderlik edecek donanımı kazanmasını hedeflemektedir. Lisans programının yanı sıra bölümümüzde Uluslararası Ticaret Yönetimi adında tezli ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret adında tezsiz yüksek lisans programları sunulmaktadır.

Yenilikçi dünya düzeni üç temel düzeyde, makro -uluslararası, mezzo-ulusal ve mikro-işletme düzeyinde, sürdürülebilir rekabet gücünü yenilikçilik, girişimcilik ve kalkınma odaklı bir sistem içerisinde tanımlamaktadır. Bugün bilginin paylaşım ve dağılım hızı, üretilen bilgi ve deneyimlerin yarattığı etkileşimin kalitesi, küresel ve yerel pazarların bağımlı ve güncel ilişkisi, dijital ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve sürdürülebilirliği ve teknolojik gelişmelerin daha kısa sürede uygulamaya geçirilerek, dijitalleşmenin genişlemesi sonucunda uluslararasılaşma doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede politika yapıcıların ve düzenleme görevi üstlenenlerin de uluslararası ticari sistemi buna uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bölümümüzde verilen hukuk bakışı ile inovasyon ve yaratıcılık temelli ekonomide yeni teknolojilere yönelik düzenlemeleri tartışmak ve uluslararası ticarete yönelik stratejik bir araç olarak kullanmak mümkün olmaktadır.

Bu dinamikler çerçevesinde uluslararası ticaret eğitimi, stratejik ve yaratıcı düşünme becerilerini, algoritmik düşünme yeteneklerini, yenilikçi ve kalkınma hedefli karar alma kabiliyetlerini, dünya düzenini belirleyici ve etki yaratan politik ekonomi gelişmelerini yorumlama becerilerini ve hukuki düzenlemelere yönelik stratejik bilgi donanımını gerekli kılmaktadır.

Bölüm lisans eğitimi kapsamında, temel işletme ve ekonomi derslerinin yanı sıra, bu konuların uluslararası boyutunun derinliğine işlendiği uluslararası finans sistemleri ve kurumları, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku, uluslararası lojistik ve taşımacılık, ekonomik entegrasyon ve Avrupa Birliği, e-ticaret, girişimcilik, dijital pazarlama ve iş etiği gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Bölümümüzdeki seçmeli derslerin bir kısmı sektörden gelen deneyimli yöneticiler tarafından verilerek sektörel sorun ve beklentilerin öğrencilere aktarılması sağlanmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilere haftada 6 saat olmak üzere toplam 6 dönem boyunca, uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak, İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Çince, Korece vb.) eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizin eğitim geleneği olan danışmanlık kurumu bölümümüzde de büyük önem taşımaktadır. Öğrenci sayısı, öğrencinin yakından takibi ile öğrenci-öğretim elemanı arasındaki bilgi alışverişinin ders dışında da sürmesini mümkün kılmaktadır.

Öğrencilerimize yaz aylarında toplam 60 gün bölüm tarafından onaylanan, uluslararası kurumlarda, yurt içinde/ yurt dışında staj olanakları sağlanmaktadır. Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, değişim programları çerçevesinde kültürlerarası deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadırlar.

Bölümümüzün öğretim üyeleri farklı araştırma alanlarından gelmekte ve uluslararası ekonomi, uluslararası politik ekonomi, uluslararası pazarlama, girişimcilik, e-ticaret, oyun teorisi, sürdürülebilir finans, davranışsal ekonomi ve finans, uluslararası işletmecilik, kurumsal yönetim, uluslararası ticaret hukuku, inovasyon hukuku, inovasyon yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadırlar.

Mezunlarımız: 

Lisansüstü eğitimi amaçlayan mezunlarımız, yurt içindeki ve yurt dışındaki dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimlerini sürdürebilirler. Şimdiye kadar mezunlarımızın devam ettiği üniversiteler arasında Virginia Tech (ABD), University of Michigan-Ann Arbor (ABD), Columbia University (ABD), University of Massachusetts Amherst (ABD), University of Maryland (ABD), London School of Economics (İngiltere), College of Europe (Belçika), Humboldt University of Berlin (Almanya), University of St. Gallen (İsviçre) gibi birçok saygın kurum bulunmaktadır. İş hayatına atılan mezunlarımız ise eBay, Amazon, Facebook, Spotify, Google, Procter&Gamble, Siemens, Türk Hava Yolları, QNB Finansbank, CocaCola, Unilever, Pfizer, Ericsson, Arkas, 3M, DHL, Eczacıbaşı Beiersdorf, Nestle, PwC gibi global veya iş alanı Türkiye sınırlarını aşan kurumlarda yönetici veya danışman pozisyonlarında çalışmaktadırlar. Aynı zamanda son yıllarda girişimcilik ve e-ticaret konuları ile ilgilenen ve kendi işini kuran mezun sayımızda da artış yaşanmaktadır. Mezunlarımızın kurduğu bu şirketler arasında Reeder, Touche Prive, Reflect, Utility Apparel gibi çeşitli yeni nesil girişimler mevcuttur.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

INTT 111

Ekonomi I

INTT 112

Ekonomi II

MATH 105

Sonlu Matematiğe Giriş

MATH 106

Sosyal Bilimler için Analize Giriş

INTT 125

Ticarette Bilgi Sistemleri

INTT 132

Yönetim ve Organizasyon

INTT 142

Ticari İşletme Hukuku

INTT 162

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

HSS

Sosyal Bilimler ve Sanat Seçmelisi

HSS

Sosyal Bilimler ve Sanat Seçmelisi

-- / --

Yabancı Dil    

-- / --

Yabancı Dil

3. DÖNEM

4. DÖNEM

INTT 203

Finansal Muhasebe

INTT 277

Finansal Karar Verme

INTT 211

Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları

INTT 212

Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret

INTT 227

Uygulamalı İstatistik I

INTT 228

Uygulamalı İstatistik II

INTT 241

Uluslararası Ekonomi Hukuku

INTT 252

Pazarlama Prensipleri

-- / --

Yabancı Dil

INTT 254Uluslararası Ticaret İşlemleri

TK 221

Türkçe I

-- / --

Yabancı Dil

  

-- / --

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

INTT 321

Kantitatif Analiz ve Uygulamalar

INTT 322

Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

INTT 333

Uluslararası Yönetim

INTT 323

Araştırma Yöntemleri

INTT 355

Elektronik TicaretINTT 334İş Ahlakı

INTT 375

Risk ve Sigorta

INTT 362

Ekonomik Enregrasyon ve Avrupa Birliği

-- / --

Bölüm Dışı Seçmeli

INTT 378

Dış Ticaret Finansmanı

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

  

-- / --

Bölüm Dışı / Bölüm Seçmelisi

7. DÖNEM

8. DÖNEM

INTT 467Küreselleşme Politikaları

INTT 434

Girişimcilik ve İş Tasarımı

INTT 459

Uluslararası Pazarlama

INTT 442

Rekabet Hukuku

INTT 425

Uluslararası Lojistik

INTT 474

Uluslararası Müzakereler

INTT --

Bölüm Seçmelisi

INTT --

Bölüm Seçmelisi

-- / --Bölüm Seçmelisi / Tamamlayıcı Seçmeli-- / --Tamamlayıcı Seçmeli

Seçmeli Dersler

INTT 304 Yönetim Muhasebesi
INTT 331 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
INTT 341 Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku
INTT 358 Hizmet Pazarlaması
INTT 402 Uluslararası Ticarette Vergilendirme
INTT 410 Türk Ekonomi Tarihi
INTT 413 Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma
INTT 414 Bölge İncelemeleri
INTT 416 Avrupa Ekonomi Tarihi
INTT 423 Oyunlarla Operasyon Yönetimi
INTT 424 İnovasyon Yönetimi: Stratejiler, Sistemler ve Süreçler
INTT 427 Stratejik Kaynak ve Tedarik Yönetimi
INTT 428 Uluslararası Ticarette Proje Yönetimi

INTT 435 Stratejik Yönetim
INTT 440 İnovasyon ve Teknoloji Hukuku
INTT 441 Modern Dünyada Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
INTT 453 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
INTT 454 Sosyal İnovasyon ve Etki
INTT 456 Bağlılık Pazarlaması ve Dayanışma Ağları
INTT 457 Alıcı Davranışı
INTT 458 Dijital Pazarlama Stratejileri ve Topluluk Yönetimi
INTT 462 Uluslararası Örgütler
INTT 463 Uluslararası İlişkiler
INTT 472 Şirketlerin Mali Analizi
INTT 474 Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları
INTT 480 Uluslararası Ticaret Projesi
INTT 481/489 Uluslararası Ticarette Özel Konular

 

Çift Anadal Programları: 

Çift anadal programına dahil olmak isteyen bölüm öğrencilerimiz Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümleri ile çift anadal yapma imkanına sahiptirler. Çift anadal programını başarıyla bitiren öğrenciler okudukları iki bölümün de lisans diplomasını alarak mezun olurlar.

Yandal Programları: 

Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri gerekli şartları sağladıkları takdirde diğer bölümlerin açmış oldukları yandal programlarına başvurabilirler. Diğer bölümlerin öğrencileri de Uluslararası Ticaret Yandal Programına başvurabilirler. Öğrenciler başarıyla bitirdikleri programdan yandal sertifikası alırlar.

İstatistikler

2023
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
511.93930
Tavan Sıralama: 
639
Taban Puan: 
499.91045
Taban Sıralama: 
1123
Okul Birincisi Puan: 
486.60511
Okul Birincisi Sıralama: 
1879
2022
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
55+2
Tavan Puan: 
513,07466
Tavan Sıralama: 
553
Taban Puan: 
495,61976
Taban Sıralama: 
1457
Okul Birincisi Puan: 
485,39639
Okul Birincisi Sıralama: 
2291
2021
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
458,84354
Tavan Sıralama: 
692
Taban Puan: 
435,43911
Taban Sıralama: 
1914
Okul Birincisi Puan: 
401,66813
Okul Birincisi Sıralama: 
7849
2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
65+2
Tavan Puan: 
492,35424
Tavan Sıralama: 
1194
Taban Puan: 
478,51532
Taban Sıralama: 
2197
Okul Birincisi Puan: 
470,96806
Okul Birincisi Sıralama: 
3014